DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1893 str. 30     <-- 30 -->        PDF

— 340 —


Posve samo proljeće, posije kojega često nastupe t. zv. pozni mrazovi


veoma škodljivo djeluju na mnoge zareznike, naročito oa one, čije se ličinke


izlegu raco kao Trachea piniperda.


Kišovito i vlažno ljeto umanjuje kako razmnoženje zareznika, tako i štete


od njih.


U pogledu uporabe I trajnosti šumskog drva, šteta od zareznika može


bili pođieljena na kvar u fizioložkom i tehničkom smislu«


Sa fizioložke strane škodljivi su oni zareznici, koji narušavaju zdravlje,
te priete i obstanku đrveta. Medju ovakove na prvom mjestu brojimo koroždere
i njeke slonice (Hjlobius Pissodes), majska bubu (imenito njezinu ličinku),
borovog svilca i t. d.


Sa tehničke strane škodljivi su oni zareznici, koji napadaju na oborena


t. j . posječena stabla, lies i t d. Bušeći drvo u raznih pravcib, oni umanjuju
njegovu vrieđnost za lies i za drugo gradivo, a tim i njegovu cienu. Amo brojimo
štetočinitelja Lymexy]on navale; to je uzana i dugačka bubica, koja buši
uzke cilinđričke bušotine u hrastovo drvo. Nu još opasniji su brkači (Cerambyciđae)
iz roda Hjlotrupes, Callidium, čije ličinke žive izključivo u drvu. Konačno
i ličinke Sirex-a takodjer žive u drvu i u njemu na isti način buše bušotine
u svih pravcih.
Ima mnogo zareznika, koji su škodljivi drveću i sa fizioložke i sa tehničke
strane. Tako n. p. ličinke njekih brkača, a kad kad parazitiraju i u posve
zdravom drvu, kao n. p, u jeli Tetropium luridum. a u topoli Saperda carcharis,
I gusjenice raznih leptira iz reda xylstropMa (Trochilium apiforme) veoma su
opasni neprijatelji topole, a vrbarac po gotovo svim listnjačam, jer buši u njima
vrlo široke bušotine,


U ođnošaju prema obćem poduzeću i raznim svrham šum. gospodarenja
škodljivi zareznici mogu se razdieliti na dvie hrpe i to: na štetočinitelje šumskih
presadnica i na štetočinitelje šumskog podmlatka. Ali u pogledu štete ne
može se postaviti točna medja izmedju šum. presadnica i podmladka, pošto se
štetočiniteljem presadnica često nazivaju takovi zareznici, koji otegoćuju podizanje
nove šume — podmladka, a Štetočinitelji podmladka takovi zareznici,
koji napadaju na odrasla drveća i na čitavu površinu šume.


Kao primjer štetočinitelja šumskih presadnica možemo navesti Hylabius-a
abietis-a, ličinku majske buhe (melolontha) i gusjenicu Agrostis vestigialis.
Hulobius nagriza koru borovim mladicam; Melolontha korien biljaka raznih šum.
drveća i napokon Agrostis oštećuje korien i borovih biljka i dragog šum. drveća.


Ima osim toga mnogo zareznika, koji se ili u jedno isto doba ili u raznih
stadijah svoga razvitka pojavljuju kao štetočinitelji presadnica i podmladka.
Tako n. p, gusjenica malenog leptira Retinia bouliana oštećuje borove biljke
kako na mladicah u lihah razsadnika, tako i na odraslih biljkuh t. j . m podmladku.