DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1893 str. 27     <-- 27 -->        PDF

— 337 —


Babuške možemo viditi na svih festib drveta. Ima jih na korieBU, na


deblu, na granali, na lišću, pupoljcih i na cvietu. Od svih zarezoika CjDipiđae


tvore najrazliČEije i najzuačajmje babuške.


Ali osim ovakovih babužka ima još i drugih sliMh, što Jih tvore i mnogi


drugi zareznici. Nematus capreae tvore crvene babuške na ivovom listu, a te


babuške nijesu odvojene, nego zapremaju svu debljinu lista.


Po svoj prilici biti će, da ovakove babuške tvori zareznik razdražujućora


tekućinom, koju kod snašanja jaja izlieva iz spolnog prohoda u ranu lista.


Na stablu, na granah i korenju tvore razne otoke, koje su prilično slične
babuškam, i ličinke zareznika ili biljni ušenci svojim sisanjem. Tako n. p. ličinka
od sićušne mušice Cecidomjia salicis živi u tankih ivovih mlađieah i
tvori na njima otoke, koje su slične babuški. Bezkrilna generacija trsnog
ašeoca, šišajući korien vinove loze takodjer tvori na njemu otoke. Bezkrilni
ušenci Chremes abietis svojim sisanjem tvore otok i skraćivanje četinja na dnu
mladja. Takve četinje promjenjene i po obliku i po boji zbijene jedna uz drugu
predočuju nam oblik mlađe jelove šešarice. Isto tako i gusjenice leptira Grapholitha
zebeana, podolana i dr. bušeć koru četinjača tvore svojimi bušotinami
otok poput babuške. Svi ovi otoci nazivaju se obično babuška.


Medju bakuške uvršćuju njeki i bolest nazvana rak *, koju tvore biljni
ušenci svojim sisanjem, prem se ova bolest još više razlikuje od pravih babuška=
Tako n. p. krvavi ušenac (Schizoneura lanigera) šišajući sok na kori
jabuke tvori veliko oticanje, te napokon i razpucanje bolestne kore. Konačno
ovamo brojimo i razna zavijanja, te u obće oštećenja na listu ili petljiki; nu
medju svima slične su babuške otokom u obhku male bobice na listu bresta,
koje pravi ušenac Tetranueura ulmi.


Tvorenjem babuška nisu sareznici tako opasni po zdravlje i obstanak
rastlina osim trsnog ušenca, koji siše sok vinove loze. Ovakova tvorba babuška
može uplivati štetonosno na drvo tekar onda, kad se babuške pojave u velikoj
množini i to njekoliko godina jedna za drugim.


Da završimo naše promatranje o štetonosnih zarezuikah u šumarstvu sa
gledišta biljne patologije, spomenuti ćemo i njekoje obće posljedice, koje stižu
ozhedjeno drvo, ma da se je ono i oporavilo.


Ovdje na prvom mjestu treba da uzmemo obzir na vanjski izgled ozhedjenog
i bolestnog stabla. Prve godine poslie napadaja štetonosnih zareznika
na stablo njegova je krošnja slabije prolistala listom ili četinjama. AU unatoč
tomu poslie pretrpljene bolesti nisu Mšće, niti četinje normalno razvijene, nego
budu uviek manji. Najbolji primjer u tomu neka nam slaže takozvani četkasti
Ijetorasti, koji su pokriveni vrlo kratkom i krutom četinjom. Ovakovi Ijetorasti
pojavljuju se poslie nagriženja po leptiru Ocneria m ona eh a. Na boru poslie
nagrižeuja ovog štetonosnog leptira pojavljuju se vrlo kratki Ijetorasti (mladice), na
vrhu kojih se nalazi kita širokih i kratkih četinja, a po tomu nazivamo jih kitastimi.


* Takav rak može se nazvati „lažnim rakom", jer na bilju tvori bolest „rak"
kao proizvod stanovite smole.