DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1893 str. 26     <-- 26 -->        PDF

— 336 —


Mnogi zarcznici zavijaju list u obliku toboica, u kojem njihove ličinke
/ive, braneći se tkaninom lista n. pr. listni zavirači Totruicidae i :cjekoje bube
RhvBchifidae.


Oštećenje iista u velike, a osobito četijija, veoiaa je škodljivo drveću.
Gubitkom lista otegoćuje se disanje i hraneiije drveća, uslied cesa ovo oboli
i pogine.


Cviet i plod takodjer stradaju od zareznika, "Razni „slomći" nesu svoja
jaja 0 plodište jabučnog cvieta, kao što čini Anthonomus pomoram ili u plod
graba kao što to čini žižak Bruhus piši iii u jabuku, kao što to čini Sageosasra
pamonana i t. d. Ovakova oštećivanja znatno prieee umnožavanju bilja u obće.


Oštećenja druge kategorije t. i. sisanje i oduzimanje biljevne mezgre proizvadjaju
zareznici, koji imaju sisaljke u ustijuh za grizanje ili za ubadanje,
kao što to čine razni ušenci — Aphidae, Ovakova su oštećivanja najopasnija
za nježne biljke, koje se još nijesu razvile i odrveaile, ali kvarovi od ovakovih
ušenaca još su veći u voćarstvu, nego u šumarstvu.


Ako ušenci njekoiiko godina bez prestanka žive najednom te istom stablu,
onda ga oni sisanjem soka napokon veoma oslabe i tim ga upravo priugotove
za one zareznike, koji izbjegavaju i ne vole sočna i smolasta drveća. Tako primjerice
kad koroMer napadne na podpuno zdravo drvo, zalieva se sokom ili
smolom vrlo jako učinjena ranica, u kojoj vrlo često i sam zareznik ugine. Ako
stablo oskudieva na soku, onda korožder progriza njegovu koru bez ikakve zaprieke
i onda snese svoja jaja.


Stoge se oštećenja ove druge kategorije pođpunim pravom smatrati imaju
kao predtečc mnogih budućih opasnih oštećivanja.


Oštećivanja treće kategorije vrlo su različita. Ovakova oštećivanja očituju
se u obliku stvaranja bolestnih otoka ili u promjeni normalnog oblika stanovite
česti drveta. Ovakove bolesti prozvali su gukami ili babuškami, ma da taj naziv
i nije baš najpriklađMiji,


Taj naziv „guka´´ ili babuška može se upotrebiti za one otoke iii izraslice
na bilju, koje su posve odieljene od one česti biljke, ua kojoj se nalaze.
Oblik jim je sploh okrugljast. Kad kada imaju takove guke iz vana bodljike.
Ovakove guke ili izraslice tvore zareznici „cvoiidae."


Cjnipidae soašaju svoja jaja u ma koju čest biljke ili rastline. Poslie
razvije se iz tih jaja ličinka, koja (bilo svojim zavijanjem ili drugim kojim načinom)
razdražuje biljnu tkaninu oko sebe, Uslied toga počme se tkanina razrašćivati
oko ličinke, dok ju posve ne zatvori.


Stiene od babuška imaju obično tri sloja, i to: nutrašnji, srednji i vanjski
Unutraf?nji sloj sastoji se iz sićušnih sočnih stanica sa tankimi pregradami. Stanice
srednjeg iii^ tvrdog sloja vdo su sbijene i imaju debele pregradke, docira
su stanice vanjskog sloja mekane.


Babuške su vrlo različite i po sastavu i po boji. Ako se u babuški nalazi
samo jedna ličinka, onda se takova babuška zove jednođieka, a ako ima više
Učinka, onda višedieloa.