DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1893 str. 25     <-- 25 -->        PDF

— 335 ™
. Ima, vrlo mnogo zareznika, takođjer važnih u šumarstvu, koji oštećuju
drvene djeiove, srciku i bjeliku. Tako n. pr. gosjenica vrbarca (Cogsiis ligniperđa)
opasno oštećuje drvo raznih listnjata. Obično njih mnogo živi na jedaon-i
stablu, pa bnše široke bušotine i time prouzrokuju obikio isticanje mezgi-e, a
često nništuju drvo posve.


U drvu listDJaca i četinjača žive ličinke zareznika brkača (Cerambjcidae).
Njihove bušotine na popriecnom prorezu imaju eliptički oblik. Široke i na poprieĆBom
prorezu okrugle bušotine buše u ćetinjačah ličinke zareznika Sirex.
Napokon ima medju korožderima zareznika, koji duboko buše drvo i po^ njemu
svojim! bušotinami crtaju raznolike pruge, a to su Xyleborus i Trjpodendron.


Na srčiku n. pr. napada korožder Mjclophilus piniperda. On buši koru
mlade grane ili mladice (obično u vrhu bora)-; uvlaci se malo po malo sve
dublje, i kad dodje do srčike, onda ju izjede svu dotle, dokle može prodrieti.
Stoga se mladica osuši i objesi kao da je posječena.


Lišće i četinje osobito postrađaju od gusjenice leptira, a takođjer i ličinke
zareznika Teuthredinidae. I gusjenica i ličinka obično brste list ili četinju stanovitim
redom, kao po njekoj unapred osnovanoj osnovi. Oni uviek naeimaju
list skraja, brsteći ga ili izkružujući komadić po komadić sve do glavnog (srednjeg)
listnog živca. Onda se po malo pomaknu i opet započmu izkruživati u
istom pravcu,


Četinju brste i s jedne i s-druge strane takOj da u sredini ostaje samo
glavni živac.


Ovakav način brštenja vrlo je ekonomični. Gusjenica obrsti najveću površinu
lista i list joj nikad ne ođpane od peteljke, niti opada prije vremena. U
ovom se pokazuje važan nagon gusjenice, koji se pojavljuje rezultatom njezinog
prilagodjivanja u borbi za obstanak.


Vrlo malo ima gusjenica, koje ne imaju toga nagona (instinkta) i brste
list bez ikakva reda, te ga često odgrizaju od petljike i obaljuju prije vremena,
kao što Čini Ocneria monaha.


Osim tog načina objedanja lista ima još i drugi način, koga možemo nazvati
„skeletovanje" t. j . nagrizanje mekčine lista s gornje strane izmeđju
mreže listnih živaca. Nagrizanje biva često kroz listne plojke. Tada se na listu
pojave rupe (škulje) sad veće, sad manje, a kad kad ostaje od lista samo gola
mreža živaca ili samo okostnica lista.


Tako žderu lišće n. pr. ličinke i podpuni zareznici (imago) većina listo
ždera Chrjsomelidae. U ostalom na taj način brste list i mnoge druge gusjenice,
dok su još mlade i malene.


Treći način brštenja lista ili četinje može se zvati „miniranje" t. j . izjedanje
mekčine lista ili četinje izmedju gornje i đoljne pokožice. Minirajuće ličinke
dolaze od mnogih zareznika, ali obično od sitnih, kao što je ličmka od
bubice Orchestes fagi, koja se vidi na bukvi ili od leptira Nepticola. Kad kad
su podrovi (mine) u listu vrlo liepi.