DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1893 str. 24     <-- 24 -->        PDF

— 334 —


Sad da vidimo, kakav kvar mogu zareznici počiniti u šumah.


S gledišta biljne patologije kvar i oštećenje, koje zareznici šumi
nanieti mogu, .može !se podieiiti u tri kategorije.


1. Oštećenje i uništenje bilne tkanine,
2- Sisanje biljne mezgre (soka).
3. Oštećenje, koje izaziva suvišan priljev inezgre, razne nadutosti ili u
obće izmjenu normalnog oblika stanovitog diela drveta.
Vidljiva su oštećenja prve kategorije. Ovakova oštećenja prouzrokuju savršeni
zareznici ili njihove ličinke^ oružane s nsnimi čeljusti, koje su prikladne
za grizanje. Takovi zareznici jedu i nništuju sve ogranke i sve tkanine rastlinja.
Razni kukci nagrizaju mladice i njihove korienčiće ili jih posve pregrizaju.


Ličinka hrasta (Melohonta vulgaris i hypocastani) nagriza korienčiće mladih
borića Ili inog drveća i tim uništuje šumski podmladak. Ličinke drugih zareznika
(Elateridae) pojedu sjeme raznih vrsti šum. drveća u tlu itd.


Koru povriedjuju takodjer veoma mnogi zareznicL TJslied toga na oštećenih
mjestih pojavlja se obilno izticanje mezgre. U tom obziru veoma je važan
u šumarstvu borov slonić {I-Iylobius abietis), koji užasno oštećuje četinjaste
šume, nagrizavajuć nježnu koru mladih borića.


Drugi zareznici snesu svoja jaja pod koru, a iz tih jaja tečajem stanovite
dobe izlegu se ličinke, koje izgrizaju koru i građe po njoj raznolike bušotine
u raznih pravcih. Na ovaj isti način škodljiv je i Pissodes notatus, jedan od
najžešćih neprijatelja bora.


Ali koru najjače uništuju zareznici takozvani korožderi (Scoljtidae i Bostryhidae),
koji se većinom odlikuju vrlo pravilnimi bušotinami. Oni prave bušotine
u samoj kori (a to su pravi korožderi) ili u lubu (lubožderi) ili pako u samom
drvenom đieiu bjelike (bjelikari).


Bilo je dosta prepiraka o tom. da li korožderi napadaju na zdrava drveća
ili samo na bolestna.


Ova prepirka započelo je najžešće biesniti 50. i 60. godine ovoga stoljeća.
Specialisti bili su podieljeni u dva tabora. Jedan od tih tabora pojavio se je
kao „zaštitaik bolesti*, a drugi kao „zaštitnik zdravlja". Na čelu prvog tabora
stajao je Eatzeburg, otac šumarske entimologije, a predstavnik drugoga tabora
ili drugog maiienja bio je čuveni franceski ličenjak Pery. Prvi nazor zavladao
je dugo, ali posije učinilo je znatne ustupke drugom protivnom mienju. Ovu
prepirku riešili su učenjaci sada ovako: "Korožderi u najviše slučajeva napadaju
samo na oborena (izvaljena) boiestoa ili matora drveća, ali u pomanjkanju takovih,
oni mogu prelaziti i na zdrava drveća, te jim biti vrlo opasni.


Istinitost ovakovog umovanja potvrdjuje se do sada mnogimi činjenicami,
s kojimi ćemo se upoznati niže.


Oštećenje, koje mogu zareznici kori nanieti, veonia štetono^no djeluje i
na razvitak i život drveća, jer se oštećenjem kore narušava normalno kokmje i
podieienie mezgre.