DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1893 str. 18     <-- 18 -->        PDF

— 328 —


ai^Selo. Mesto da se taj ogromni kapital naše zemlje razumno eksploatirao;
mesto toga, da nra se otvorila nžijveca mogućna potrošnja m podizanje tim načinom
posečenih sama; na mesto dakle, da se taj ogromni kapital obrtao u što
kraćem, naukom o šumskom gazdovanju propisanome vremenu, kod nas je vladalo
načelo štednje: neka se što je mogućno manje sece, to je bila žalostna
devina srpskih nazovi-šiimara. Na ime toga načela i sam je izvoz drveta
iz Srbije otežan raznim formalnostima, pa čak i izvoznom carinom, Medjutim
štednje u samoj stvari nije bilo; jer je narod, kome su po izveštaju tii:; nazovišumara
sarne vlasti na ruku išle, najlepše i najpristupačnije šume šatro, a nove
nigde ne podigao.


Neumetnim eksploatisanjem šuma mi smo danas dočekali, da se u našu
sa svojih šumfi daleko čuvenu zemlju drvena gradja već donosi ne samo Savom
i Dunavom iz Kranjske i Štajerske, nego čak iz Nemačke Dunavom i iz gornje
Madjarske Tisom. Uvozi se čak i samo drvo za gorivo iz Slavonije. Tako je
Srbiji propao jedan nemerno veliki kapital, a od njega nije niko koristi video.


Naš učeni i za šumsku floru vrlo zaslužni starina Dr. Paučić rekao je:
„Naš je narod radio kao prava raspikuća, koja iz pune kese
neprestance vadi, a nikad ništa u nju ne domeće.


Srpsko je šumarstvo žali bože na tako nisku stepenu, da Čovek, koji iole
imade pojma o racionalnom šiimarenja, ne može ni mislitij a nekmo li govoriti
0 bog zna kakvu dosadaniem šumskom uredjenju u Srbiji. Tome su pak krive
razne prilike kao: političke trzavice, promene vladS, oskudica na stručnim šumarima,
a vrbu svega kao što gore spomenusmo nemar; jer se je mislilo, da
šuma u Srbiji nikad nestati neće. No u posiednje vreme počela se ozbilnija
pažnja posvećivati šumama i šamarstvu, e da bi ono, što još propalo nije, spasli.


(Nastavit će se).


Opasni tat riba.


Naravoslovna crtica od prof. Dr. W . ScSSa.


Veliki kvar, koji čaplja ijudem čini, hvatajuć i utamanjujuć silesiju riba,
opravdava razlog, da se i:^vi posjednici ribnjaka i gojitelji riba tuže na čaplju,
ter da ju progone kao zakletog neprijatelja riba. Oni traže gnjezda tog tata
i uhode njegovom legUL Tako n, pr, u držav, šumab Stado, gdje su bila dva
gnjezda u šuraarijah I^obo i Harselocb, poubijano je pcsliednjili 6 godina 3877
čaplja, a lanjske godine po naredbi nadležne oblasti utamanieno je 65 gnjezda
sa 2^J0 čapljica i jaja.


Posve je pojmljivo, da se Je na način takovog tamanjenja, umanjio i broj
sivib čaplja.