DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1893 str. 14     <-- 14 -->        PDF

— 324 —


Niša. Uporedo sa ovim lancem, a severno od njega idu druga dva rastavljena
doliuom Moravičkom: prvi polazi izaad Knjaževca iu njemu su: Da vidova ćk a
planina, Oštra, Čuka i Ozren izuad Meksinca; dragi ide desnom stranom
doline Moravičke i počinje planinom Tupižnicom (1218 m.), a u sredini mu
se prema Ozrenu uzdiže kršni lUanj (1563 in.), kao kakav gorostasni granični
kamen izmedju severne i južne polovine plaiuna iztočne Srbije. Najviši vrh
Rtnja zove se Žiljak (i563 m.), a ima oblik pravilne, kamenite piramide,
koja izgleda kao da je rukom srezana. Oko ove piramide često se nadje kakav
oblačni pramen, kad kad i na inače sa svim vedrome danu. I Rtaoj kao god i
Suha planina, imajući oko sebe sve samo niže bregove, vidi se i poznaje iz veoma
velike daljine.


Sva tri ova lanca vezana su nizom onižih visova, na kojima je vođomedja
Moravi i Timoku, kome je i mnogo više primaknuta.


Preko prevoja sv. Petke prelazimo sad na severnu polutiiiu planina istočne
Srbije. Te nam je planine najzgodnije razgledati sa Stola (1174 m.), od koga
se one razilaze i građe kao neku petozraku planinsku ^viezdu, i uz to pet prostranijih
rečnih dolina. Na jugo-zapadu od Stola polazi Crni vrh (880 m.) i
za tim Golubinjske planine, na kojima je najviši vrh Malinik (1142 m).
Na zapad polazi Beljanica, kao vodonsedja, najpre Mlavi i Resavi, i za tim
pošto skrene na sever, kao vođomedja Mlavi V. Moravi. Na Beljanici je naj~
viši vrh Li sac (1321 m.), koji se ii^diže na njenom najistočnijeme kraju iznad
Žagubice. Na severozapad idu li o m o i j s k e planine (najviši 788 m.), kao
vodom.edja Mlavi i Peku; na sever idu planine kojima je vođomedja Porečkoj
reci i Peku, i to najpre Garvan (955 m.), zatim Starica iznad Majdanpeka,
koja na posletku prelazi u G-ole Planin e jedan lanac, što ide uporedo s Dunavom,
Na severoistok preko 1) e li Jovana (U48 m.) pruža se Miroč
planina . Sva četiri ova lanca dolaze krajnim svojim graaasna do Dunava i
idući sa zapada na istok, svršavaju se na njemu sve većom visinom i sve strmenitije
tako, da se Štrb a c u Miroču spušta kao kakav zid od 789 m. visine
u Kaz a n poznati konac Dunavski.


Negleđajući na oinanje doline, koje su prorile ovaj splet planinski, mi
vidimo tamo pet povećih dolina, a na ime: P or e č ku—E e čk u, Pečku,
M 3 a v s k u, li e s a v R k u i Crn o r e c k u dolinu. Ove se doline u same zrakasto
razilaze od jerlnoga središta i šire se izmeđju onih pet planinskih lanaca,


U tablici, što sad ide, donosimo pregled planina od sad pomenutih: