DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1893 str. 13     <-- 13 -->        PDF

— 323 —


A V a 1 a, a na osobito vedrome danu videćemo i sniska kosu Fruške Gore
kao maleni pramen od magle i ispod nje Dunav. Na severu zatvaraju vidik
Karpati, kojih Južne grane prelaze u našu zemlju preko Dunava, i raspadaju
se tu u osrednje pa i visoke kose i visove, medju kojima osobito u i\i\ padaju:
Homolje, Beljanica i Sto, a najviše Ertanj, iznad Banje Aieksinažke,


Od Kopaonika na sever idući izdiže se Želji n (1822 m.) i Stolov,
(704 m.), koji upiru baš u samu Moravu; na istok idući pruža se Lepenac,
zatim Veliki i onda Mali Jastrebac; njihova podgorina ispunjuje sav
dalji prostor izmedju Goltske i Binicke Morave i Toplice. Na jugoistok od Kopaonika
izdvaja se podugačak, ali niži i širi planinski lanac, u kome su Golak
i Karpina planina. Od ovoga se lanca opet izvadjaju pojedina rebra
planinska, što se pružaju poput Morave, a izmedju Toplice, Puste Keke, Jablanice
i Veternice; na njemu je i vodomedja ovim rekama sa istočne i Ibru
i Sitnici sa zapadne strane.


Planine glavnih bila na ovome kraju i danas su većinom pod šumom, tako
isto i njihova viša podgorina. Po Kopaoniku i njegovim severnim nastavcima
pored druge gore ima obilno i četinara, a visoke zaravni po njima obrasle su
suvatima. Niža podgorina sva je obdelana; u njoj rodi osobito dobro i vinova loza.


Kod planina istočne Srbije razgledaćemo najpre Južnu polovinu njihovu.
Pomenuli smo već, kako sa jugo-istoka dolaze u našu zemlju grane Eil a
i V i 10 š a, gromadnih planini, u predgorju R a d o p u i zatim grane zapadnog
Balkan a i kako se one već pred ulaskom u Srbiju tako zapleću, da ih je
nemogućno odvojiti bez dubljega geologiskog proučavanja. Grane Rila i Vitoša
dostižu najveću visinu na samoj granici Srbije u čitavome nizu od visovu, preko
kojih ide i vodomedja za Binačku Moravu s jedne i PAinju i Strumu s drage
strane. U tome nizu visova najveći je Velik i Streše r (1931 m.), veoma
visoka, pravilna piramida iznad izvora Vrle reke, obrasla zelenom travom do
samoga vrha. Prelazeći u Srbiju i razgledajući planine po ovom jugo-zapadnom
kraju njenom, prvo će nam pasti u oči gorostasna planinska gromada, veoma
glomaznog oblika, kojoj gotovo sve padine izgledaju pre kao neki kameniti, sivi,
bez malo upravni zidovi, no kao planinske strane, a to je Suh a Plan in a
koja i onako visoka, još viša izgleda time, što sa svih strana opkoljena rečnim
dolinama, te se sa svake strane tako reći iz osnove vidi.


Najviši je vrh na Suhoj Planini: Golemi kamen (1980 m). Stara Planina
izdiže se granicom Srbije odonud Nišave. Ona se zove drugčije i Ciprovački
Balkan, a na njoj je najviši vrh Midžor (2240 m.); to je upravo
najveći vrh ćele Srbije. Od stare planine baš ispod samog Midžora izdvaja se
jedna grana pravo na zapad; ona se još u početka svome deli na dva lanca:
desni skreće na severo-zapad i ispunjuje sav prostor izmedju Trgoviškoga i
Sttljiškog Timoka, imajući u sredim visoku zaravan Tresibabu (674 m.) ;
levi lanac pod imenom Gulijanske planine (1045 m.), ide uporedo sa
Nišavom, kao vodomedja ovoj reci i Strljiškome Timoku, i pošto se provuče
izmedju Graraade i Sićeva, svršuje se sa Ljutim vrhom (767 m.) iznad