DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1893 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— 322 —


da se pruža dužinom od 50 kilometara sa severa na jug, malo samo Da istok
skrećući. Najviši je vrh Kopaonilia Suho Rudište (2106 m.)- Sa toga vrha
razgledaćemo vidik, koji imrn se ukazuje pre, no što počnemo opisivati same
planine, koje se od ove gorostasne planine razilaze Vidik je veoma prostran i
neobično divan, i žto je još dražije srpskome oku, on obuhvata gotovo polovinu
va>skolike srpske zemlje.


Gledajući na istok, odmah tako reći pod nogama našim vidićemo nisku
kosu Lepenica (979 m.), koja se produžuje u Jastrebac (1414 m.). Pod
Jastrebce m beli se s jedne strane znameniti grad Kruševac, a s druge strane
Prokuplje, u pitomoj Toplici. Ovde se nalazi najveći privatni šumski posed u
Srbiji, imanje Vučka Grudica, advokata u površini od 7.000 pod imenom «No vo
Selo". Ovo je zrela hrastova i bukova šuma, koja je za jeftinu cenu prodati. U
istome pravcu, malo samo severnije iza niza od raznih visova, uzdiže se gorostasna
StaraPlaninaka o krajnja grana zapadnoga Balkana, a pravo na istok
gledajući, ukazuje se oku našem geletna gromada, čudna izgleda. To je Suha
Planina, koja se spušta strmo u Nišavsku dolinu, pod njom se beli reka Mšava
i na njoj druga prestonica srpska grad Niš. Kao kakvo dugo, belo platno
i Binacka je Morava na dogledu. Još dalje na jug dižu se planine, na kojima
je vodomedja belome i crnom moru.


Ako se sa Kopaonika okrenemo pravce jugu, vidićemo pred sobom našu
još pod tudjim jarmom stenjuću jadnu Staru Srbiju.


Jedva smo bonim okom, a još težim uzdahom krenuli, vidimo pred sohom
ono široko i ravno ali za Srbina tužno: „Kosov o Pol j e", ono parče junačkom
srpskom krvcom natopljene zemlje Srbinove. Srpska krvca v&i bi još
se puši, naše se srce tugom steže, ali i u isti mah i uzdah se otimlje. „Stoje
nekad bilo, opet srpsko biti mora; hej Srbine brate, osveti je veće hora". Kroz
Kosovo Polje tužno se vijuga krvava Sitnica , oko njega je mreža onižih
brda i kosa,´a iznad svega izdiše se veličanstvena Ša r Planin a (3050 m.),
najviša planina Balkanskoga poluostrva, na kojoj ćemo i usred leta videti golemih,
snežnih platna. Pod samim Kopaonikom beli se Novi Pazar; nad njime
se vide Gjurdjevi Stubovi; podalje pak pravo na jug u Kosovu beli se Priština.
Ako se okrenemo zapadu, sagledaćemo u daljini Crnogorske planine,
nebrojene piramide gologa kamenja, koje se dižu veoma visoko i koje daleko
nadvisuju Komovi, Od Komova severu idući niže se čitav spljet od kosa i visova,
iznad kojih se pod oblake diže beli Durmitor. Od Durmitora na
sever vide se Bosansk e središne^ planine^ koje se idući Savi polagano
snižavaju i zailaze za naša podrinska brda.


Ostali deo vidika ispunjuje Srbija, koja nam s ovake visine izgleda mal


ne ravna i gotovo skroz pokrivena šumom. Samo po gdešto dižu se iz toga ze


lenila viši ili niži čukari; prema zapadu Studeničk a brda, zatim redom:


Od vraćenica, Jankov Kamen, Golija, Vaši li u Vrh, Mučan],


vrhovi Z 1 a t i b 0 r a, T o r u i k i Č i ^ o t a ; na severo-zapadu vidi se Ov


čar, malo na desno lUidniki Ostrvica, zatim Veiičac, Kosmaj