DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1893 str. 11     <-- 11 -->        PDF

?*9i


SevorniL hoiutiuu p[au?.na srednje Srbije čine Šumudiske p 1 a.
ni ne. Surobor pjaninu, koja je kao neko produženje Maljena, gradi vezu
izmedju ovili planina i planina zapadne Srbije. Šumadiske plani^ie ispanjuju
ovaj četverokut izraedju Morave, Zapadne i Velike, i izmedju Dunava, Save i
Kolubare.


Spljet šuinadiskih planina ne odlikuje se velikom visinom, šta vi^e može
se kazati, da je ovo najniJii planinski kraj Srbije. Glavna grbina planinska u
oveme spletu ide u pravcu podnevackome, ga severa na jug i u sredini njegove
južne polovine izdiže se najviša planina šumadiska: Rudni k sa dva
vrha Velikim (ll04 ni.) i Malim Šturcem (iOSl m.). Nedaleko od samoga
liudnika, a na zapadu mu pada u oči 0 s t r v i c a zbog svoga oltrljantog
oblika. Rudnik je izvorište najvećih reka šuinadiskih: druže, Lepenice, Jasenice,
Ljiga i Despotovice, koje se od njega na ave strane razilaze, "U tome
glavnom lancu šumadiskoga planinskog spleta, idući od Radnika na sever, izdiže
se najpre Venćac (674 m.) i sa njime tesno vezana Bukulja (718 m.),
zatim Kosmaj (558 m.) i A val a (528 m.). Ceo se ovaj lanac u veoma
razgovetnome ocrtu vanredno lepo vidi sa S o p o t a., niske, brdske grede iznad
Požarevca. Izmedju zapadne pođgorine ovoga lanca i istočne podgorine Cera i
Vlašića širi se Koluberska ravnica: prva se spušta nešto naglije, a druga se
tako reći u ravnici rasplinjuje- Na jug od Rudnika idući ovaj se središni
lanac produžuje planinom J e š e v a c k o m i svršuje K o 11 e n i k o m prema
ušću Gruže u Moravu.


I ako u svezi sa Rudnikom opet se u nekoliko kao nešto zasebno može
smatrati splet planinski, koji ispunjuje onaj kut izmedju Goliske i Velike Morave
i to u toliko pre, u koliko spoljašnjim veucem te mreže ide vodomedja,
sa koje se slivaju sve vođe, sto ovim kutom teku.


Ova vodomedja sa oberaa Moravama gradi jedan dosta pravilan četvorougao.
U tome spoljašnjem. vencu nahodi se i najviša planina ovoga malenog
spleta, a na ime: Crn i Vr h (5?1 m.), iznad Kragujevca; od nje se na jug
sve u jednome nizu izdižu planine : Kremenac, Samar i Tikva\ od kojih se
izdvajaju pojedina rebra planinska izmedju reka, što teku na istog Velikoj i na
jug Golijskoj Moravi.


Š u m a d i j a je dobila svoje ime od nepreglednih, poglavito rastovih šun)a,
koje je pokrivahu. Danas su te šume jako proredjene ili i sa svim iskrčene.
Prostranijih šuma ima još u južnoj polovini Šumadije, a idući na sever one su
sve redje i redje. Nekadanje prostorije šumske danas zalivataju njive i livade.


Šumadiske planine, kao severni deo planina severne Srbije, odvojene su
dolinom Goliske morave od južne polutine ovih planina, kojih je mreža ispunila
prostor izmedju Ibra, Goliske i Binačke Sforave. Glavni čvor u ovoj mreži
planinskoj jeste Eopaonik. Kopaonik je džinovski skup mnogih visokih kćsfi,
visova i zaravni, ali kad mu se razazna glavni pravac u prostiranju, vidi se,


´ Ovaj 5e uj^ na kartama beleži kao G-lcdićska planina.