DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1893 str. 43     <-- 43 -->        PDF

— 307 U
lovištu g. Daruvara vlastnika Izidora Dobrovida ubijeno je: 3
srne, 12 zečeva, 6 trčaka, 4 div. patke, 2 ja^avca, 1 vidra, 2 div. mačke, 1 lisica,
4 tvorca, 10 lasica, 20 orlova i jastreba, 6 sova ili ukupno 71 kom.


U lovištu Vrieska i Maslenjača, vlastaika pl. M a j e r s k y-a, ubijeno
je : 32 zeca, 42 prepelice 14 div. pataka, 6 šum. šljuka, 15 div. golubova, 22
brivenjaka i đrozdova, 1 inovrstna ptica, 4 jazavca, 2 vidre, 4 div. mačke, 2 lisice,
10 orlova i jastreba, 20 sokolova, piljuga, kobaca, 12 sova, 62 vrane i svrake, 14


skitajucib se pasa ili ukupno 259 kom.


U lovištu vlastelinskom Aleks. pl. Tuk6rya ubijeno je: 13 srna,


84 zečeva, 28 Iještarka, 18 prepelica, 60 bažanta, 43 šum, šljuka, 15 div. golubova,


24 div. mačaka, 29 lisica, 2 kune, 11 tvoraca, 20 lisica, 55 orlova i jastreba, 201


sokolova, piljuga, kobaca, 226 vrana i svraka ili ukupno 859 kom.


Sitnice.


Kako ćeš odstraniti pliesan od pastrva? Cesto biva, da kod gojenja pastrva
u ribnjacih največa pogibelj zaprieti pastrvam od pliesni (Scbimmelpilz), jer jih
ova bolest posve uništiti može. Proti toj zaraznoj bolesti može se uspješno rabiti jednostavan
liek, kako to Eiedl i Dill u „Mittheilung III des BadischUnterlander Fischervereines"
priobc´uju.


U tu svrhu treba zeti zelene borove hvojke (grane, Pinus silvestris), koje se


prema potrebi u dovoljnoj količini u ribnjak poslagati imaju tako, da vršci od 2 do 3


met. dugih hvojaka u dno ribnjaka dosižu, dočim se stapke hvojka u obalu ribnjaka


pozabadaju. Ako je ribnjak obzidan, onda se takove hvojke povezu u snopiće i u


ribnjak postave.


Pastrve traže s voljom takove zakutke i zakloništa, ter si pri tom na iglicah


hvojka izčešu i ostrugaju pliesan i ozdrave. Ovaj postupak čini se, da je najuspješniji,


jer je dokazano, da pastrve osjete njeki svVab od pliesni, ter nastoje, da se češanjem


i struganjem tiela oslobode od zarazne bolesti, koja jim o glavi radi.


Korist neroda (Robinia pseudoacacia). Aime Girard u „Annales agronomique8"
priobduje, da je nerod izvrstna hrana za stoku. Grirard je pronašao, da je lišće od neroda
od lišća svih drugih vrsti drveća najhranivije, a osim toga može stoka lišće od
neroda najbrže probavljati. Kečeni franoeski lučbar preporuča toga radi, da bi valjalo
željezničke nasipe, pustare i suha zemljišta gajiti sa neiodom, jer se mogu nerodi na
takovih zemljištih kresati ili kao visoka drveća uzgajati. Najveća zaprieka za uzgoj i
za obćenitu porabu neroda postoji u tom, što nerođovo drveće puno bođljika (trnja)
. ma. Nu sad već uzgajaju i njeke vrsti neroda, koje su bez bođljika.


Opalo nerođovo lišće može se kao na praniku bogata stelja vrlo dobro rabiti, al
J e ipak bolje, da se takovo lišće pokrmi t. j . za hranu stoke upotrebi.


Majčina ljubav kod životinja. U poljskom selu Zmolu kod Badowa splele su
rode gnjezdo na njekom granatom stablu, koje je svojimi granami zastiralo kućni krov.
Nedaća htjede, da se je kuća upalila. Siromašna roda (ženka) stradala je od užasne
vrućine. Ali unatoč tomu uehtjede se ona sa svoga mjesta ni maknuti, nego je požrtvovnom
majčinom Ijubavju branila i štitila svoje mlade rode u gnjezdu, kako je
mogla. Ona je razširila svoja krila, što je igđa mogla, da zaštiti svoje mladiće od žestoke
vrućine i od vrcajućih iskara.


Ovako joj je zaista pošlo za rukom, da svoje mladiće donjekle sačuva od prieteće


pogibelji. Ali na nesreću upalila se je kuća, a sukljajući plamen prodro je sad i do


22a
ŠUMARSKI LIST 7/1893 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 308 —


rodina gnjezda, u kojem je Setvero rodicfa prebivalo. Vatra zahvati napokon i rodino
gnjezdo. Majka mogla se je lako spasiti od prietede joj pogibelji, da živa ne izgori,
nu ona ne htjede to učiniti, jer joj to ne dopusti majčina ljubav. Njoj nije bilo stalo ni
do vlastitog života, te je žilavom uztrajnošdu napokon izgorila skupa sa svojimi rodici_


Mužak rodo kao otac oblietavao je goreče drvo i plamteću kudu neprestano, te
je graktanjem i lupanjem s krili odavao svoju žalost i zdvojnost. — Liep primjer čovjeku,
da se ugleda u požrtvovnu ljubav nieme životinje!


San ili spavanje riba. Englezki naravoslovac August Čarter preduzeo je zainimive
pokuse sa ribami, da jih uspava. Ovakovimi pokusi dokazao je, da ribe, koje
živu u sladkoj vodi, kao primjerice: krupatka, b j el i c a (kesega), glavoč, krap,
linja k (linj), Mal i kle n isto tako spavaju, kao što i druge životinje, koje na
kopnu žive.


Isti nagon za spavanje imadu i morske ribe, a medju ostalima spavaju vrlo rado
slieđede ribe: labrnjak, gruj (morski ugor), kovač, morska mačka, smudj
k u č a k.
Naravoslovac Čarter dokazao je, da z 1 a t o č i c a (zlatna riba) i štuk a nikad
ne spavaju, nego da se samo odmaraju (počivaju).
Potreba spavanja kod riba mienja se prema meteoroložkim odnošajem, s toga ne
spavaju ribe uviek samo po noči, nego i po danu.


I ptioe govore. Njeki očevidac pripovieda sliedede: Prošlog lieta promatrao
sam sa prozora njekog kišovitog dana jato gusaka, po broju 15 glava, gdje se počeše
kupati na sried ulice, radujuć se, što je kiša pljuskom padala. Najednoč dobrzala je
iz njeke pokrajne ulice jedna guska, gaktajuć i žureč se k čoporu gusaka, koje sam
promatrao, te jim stade nješto kazivati i blebetati. Vidilo se je, da jim donaša njeku
rađostnu vijest, a činilo mi se je, kao da jih nagovara, da idu njekud š njom.


Graktejud poče se guska pridošlica polagano udaljivati od jata gusaka, na što se
cielo jato odputi za pridošlicom kao na zapovijed.


Gledajući to u čudu, bio sam znatiželjan znati, kuda guska pridošlica mami ostalo
jato gusaka, te brže bolje uzeh svoj šešir, i odoh polako za guskami, na čelu kojih
je stupala guska pridošlica. Ovu gusku priđošlicu slijedjaliu sve guske u jatu po redu,
kao da stupaju vojnici na vježbu. Guska pridošlica napokon odvede ostale guske oko
150 koraka daleko od onog miesta, gdje sam jih motrio. Sve guske istim redom unidjoše
za vođjom u njeko dvorište, u kojem stajaše kola, puna natovarena sa vredami zobi.


Prva guska, dakle pridošlica i vodja, dovede ostalo jato do kola, pod kojima je
ležala prosipana zob, koja je iz poderanih vreda procurila. Od ove zobi morala se je
guska pridošlica do mile volje nazobati, prije nego što je svoje drugarice dovela do
kola, jer ne htjede više zobati u đružtvu.


Ođtuđ se razabira, da i životinje ima svoj ugovor t. j . da se medju sobom razumjeti
i porazgovoriti mogu, a to je dokazano sa sijaset sličnimi primjeri i kod
ostale peradi.


Biline od 6000 godina. „Prosvjeta" priobduje iz „Flore pharaonique", Pariš
1892. sliedede: „Najstariji herbarium na cielom svietu jest u egipatskom muzeju u
Kahiri; u njem je bilina, kojim je 5000 do 6000 godina. Sjajno doba egipatsko pada
u vrieme od 4000 god. pred Isusom, pa ved onda bijaše običaj tjelesa obviti i okititi
eviedem. Ovo se je cviede po sebi u boji veoma dobro sačuvalo; to je bieli i
modri lothus, crveni mak, šipak, iztočni sljez (chrjsanthemum coronatum), šafranjka
i t. d. K tomu bi se pridavalo lisde od celera, lukovice i češnjaka. Schweinfurt h
je razvidio te bilinske ostanke, a s njimi se je ponovno znanstveno bavio V. Loret. "
ŠUMARSKI LIST 7/1893 str. 45     <-- 45 -->        PDF

— 309 —


Škodljivost kobea. Vrlo veliki kvar čini kobac međju ptieami i manjimi životinjami.


Prošlog lieta naSao je njeki šumar u Braunšvigu na visokoj jeli gnjezđo kobca
kokošara. Sudeći po izmetinali, koje je vidio izpod stabla, zaključio je odtud, da u
gnjezđu moraju biti mladi kobčići.


Šumar naložio je lugaru, da se popne na drvo, te da vidi, što ima u gnjezdu.
Kad se je lugar popeo na drvo do gnjezda, imao je šta viditi. Poviče svomu šumaru
odozgor, da je gnjezdo puno raznih ptica, jarebica i mladih zečeva.


Ovako đovikujuć poče izbacivati iz gnjezda razne mrtve ptice, po broju 42 komada,
3 zeca, 5 velikih jarebica, 2 poljska goluba, 1 grljaša (goluba), te 31 komad
raznih ptica i to: zeba, sjenica, kosova i t. d. Od tog kobčevog pliena bila je po
gdjekoja žrtva skoro ubijena, te u gnjezdo dopremljena za hranu mladih kobčića. Ubijene
žrtve nijesu bile zadavljene, nego upravo umjetnički operušane.


Ubijene ptice bile su ponajviše ženke, koje je kobac u njihovih gnjezđah polovio
i svojim mladićem đonio, a to se je saznalo odtud, što su se na Iješinah ubijenih ženka
opajili znaci leganja, koji se znakovi na tielu ptica samo onda vide, kad na jajih sjede.


Zahvalnost životinja kad su bolestne. Moramo se zaista diviti, ako promotrimo
li ep a svojstva životinja, koja su plod njihovog duševnog razvitka. Zanimati će
nas, ako ovdje njeke zanimive crtice iz života bolestnih životinja priobćimo.


F. d´ Obponville motrio je njekog slona, koji je u ratu ranjen bio. On je svaki
dan u bolnicu dolazio, da mu liečnik ranu vida (lieči). Liečnik je zaista ranjenog
slona liečio, te mu je svaki bogoviti dan ljutu ranu palio paklenjakom (lapisom), jer
je bila žega, pa se je bilo bojati, da će se rana upaliti, a osim toga omotao je ranu
onako, kako to ranarnici čine, kod ranjenog čovjeka lieče.
Slon je uztrpljivo podnašao ovakovu operaciju, te je svaki dan pred combolni
osvanuo. On se nije ni najmanje srdio na liečnika, nego ga je dapače tako obljubio, kao
da mu je liečnik najboljim prijateljem, a to tim više, što je slon uvidjao , đa mu
bez njegove pomoći ne ima drugog lieka.


Drugi slučaj motrio je isti motrilac na počovječenom majmunu (anthropomorfičnom).
Taj majmun imao je šupalj zub, koji mu je zadavao užasnu bol. Motrilac pozove
jednoć njekog zubara, da lieči majmunov šupalj zub. Zubar htjede majmuna
obezsviestiti kloroformom i onda ga strpati u´ vreću sve do vrata, jer se je bojao, da
će ga majmun svojimi jakimi rukama ozliediti. On je donjekle majmuna zaista strpao
u vreću, ali mu je ipak jedna ruka iz vreće virila, te je mogao š njom po volji mahati
i micati.


Majmun počeo se je drečati, kesiti i gestikulirati tako silovito, đa se je zubar
uplašio i sav uzbunio.


Nu čim je zubar oštrim nožićem prerezao majmunu oteklinu na desni (na zubnom
mesu), u taj čas postao je majmun posve miran i pitom, ter je strpljivo dopustio,
đa mu zubar potraži u gubici zub, koji mu zadaje užasnu bol. I zbilja zubar uhvati
bolestni zub kliešticami i izčupa ga iz laloke, a poslie izvadi još jedan zub, koji je
samo nješto šupalj bio. Majmun je sve to uztrpljivo podnašao, te nije trebalo u tu
svrhu nikakovo drugo sredstvo rabiti.


Ovaj slučaj dovoljno nam dokazuje, đa ne pate samo ljudi od zubne boli, nego


i životinje.


Nu međjutim nam je ved odavna dobro poznato, da ta vrst bolesti nije trebala
čekati na dolazak ljudskog plemena, jer se je šunljih zubi našlo u špiljah ođ takozvanog
špiljskog medjeda (Ursus spelaus), koji je davno prije naše dobe živio i čije
su kosti našli okamenjene u više špilja. Pomislimo samo, kakovu je užasnu kriku i
viku morala ova ogromna životinja podići, kad ju je zub zabolio!
ŠUMARSKI LIST 7/1893 str. 46     <-- 46 -->        PDF

— 310 —


Evo još jednog primjera. Jedan pas zadobio je u tučnjavi i hrvanju sa mačkami
grdnu ranu, jer skoro da nije pri tom oko izgubio. Oko tog psa izpalo je iz očinje
šupljine, te jedva malo visilo na vidnom živcu i na njekojih žilica.


Dozvani živinar htjede bolestno oko odmah odstraniti, nu videdi junačku uztrp-
Ijivost psa odluči se, da če izpalo oko opet utisnuti u očinju šupljinu i onda liečiti.
Najvećom pomnjom uze živinar izpalo oko, te podigne gornju vedju i umjesti oko
na svoje miesto. Pri tom je dugo motrio oko psa, te ga valjano namjesti i poveže.


Psa su za vrieme operacije čvrsto držali, prem nije baš ni jedan put bolno zajecao,
a kad su ga pustili, poče u radosti i veselju skakati oko svog gospodara i oko
živinara, te jim lizati ruke u znak hvale i priznanja.


Na psu se je oko opet u očinjoj šupljini posve zacielilo tako, da nijesi mogao
poznati, koje je oko izpalo bilo.


Ali i pseto nije moglo nikad ići mimo živinara, da od radosti ne skoči na
njega, ter mu je svaki put lizalo sretnu ruku, pokazivajuć mu tim svoju privrženost
i zahvalnost.


Zareznike ubijajuee emulzije. Vjerojatno je, da su ljudi nastojali vojevati i
uništavati koje kakve nametnice biljaka od ono doba, od kad se baviše sa gojenjem i
njegovanjem biljaka i ostalih rastlina.


U novije doba rabe se za uništavanje nametnica, koje žive na bilju i rastlina,
razna lučbena sredstva t. j , kemički liekovi, kao: karbolna kiselina, petrolej, sumporougljen,
pyridin i katranove tvari. Nu sva ova sredstva nijesu posve prikladna kao sredstvo
za uništavanje bilinskih nametnica s toga, što se njeki od tih liekova ne dadu u
vodi raztopiti, te se ne mogu ne razredjeni rabiti, pošto mogu život biljaka uništiti
ili dapače njihovom rastenju škoditi.


A. Targioni-Tozzeti i G. Del Quercio (Le Staž. sperim. agr. ital. XX. 5—32.
449—470 i izviešde u Hilger´s Jahresbericht 1891.) pokušali su, da ovu neđaču i
nepogodnost odstrane.
Kao posve ne škodljivo sredstvo prokušano je ovo :


I. emulzija od sapuna i petroleja sa 0 5 do 2´0´´/o; emulzija od sumporo-ugljana
sa 0´5 do IO"/,,; emulzija od nitrobenzola sa 0 5 do O^TS^/^j i emulzija od benzola sa
0 5 do 0-75g/o.
II. emulzija od alkohola sapunske raztopine sa petrolejom od 0-5 do l"2"/o;
emulzija od alkohol, sapunske raztopine sa sumporo-Ugljanom od 0´25 do 0 Td^/o;
emulzija od alkohol, sapunske raztopine sa nitrobenzola od 0-25 do O^^/o i emulzija od
alkohol, sapunske raztopine sa benzolom od 0 25 do 0"5´´/p.
Pošto promjena topline kod uporabe ovakovih liekova na rastline više manje škodljivo
djeluje, najbolje je, da se ovakova sredstva za uništenje nametnica upotrebljuju
poslie 4 sata po podne.


I H. Quantin (Compt. rend. CXII. 1293.) preporuča zareznike uništujude sredstvo,
koje on pravi od jednakih djelova sumporo-ugljana i od loše vrsti bilinskog ulja,
te onda mieša sa povoljnom količinom vode, koja je prosta od vapna. Takovu vodu
dobiti ćeš, ako se vođa sodom pomieša i onda dekantira (odlieva).


Izipra,T7-a,l2:_


u zadnjem članku: „Podkornjaci" podkrale su se sliedeće pogrieške: na strani
222., red. 15. ozgor, na str. 225., red 19. ozgor i na str. 226., red 3. ozgor čitaj
stopala mjesto pipala; na str. 225., red 8. ozdol čitaj „glabra tu s" mjesto
glabraxus ; na str. 227., red 3. ozgor izpusti jedan put ,Pokrilje valjkasto
prema kraju pokrilja".


Uređničtvo i naklada hrv.-slav. šumarskoga družtva. — Tisak C. Albrechta.