DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1893 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 306 —


Lovstvo.


Množina ubijene grabežljive zvjeradi odnosno koristne divljači g. 1892.
Po izviešc´u kr. županijske oblasti u Požegi od 19. travnja 1893., br. 3867, ubijeno
je god. 1892. u području kr. kot. oblasti u Novskoj: 72 kom. srna,
83 kom. zečeva, 2 kom inovrstnih sisavaca, 35 kom, prepelica, 37 kom. div. pataka.
11 kom. đroplja i čaplja, 32 kom. šum. šljuka, 13 kom. div. golubova, 1 jazavac,
6 vidra, 3 vuka, 7 div. mačaka, 19 lisica, 5 kuna, 10 tvoraca, 2 lasice, 25 orlova
i jastreba, 5 piljuga i kobaca, 49 sova, 60 vrana i svraka, 6 inovrstnih ptica, skitajućih
se pasa i mačaka 38 kom. ili ukupno 521 komad.


U području kr. kot. oblasti u Novoj gradiški ubijeno je: 14
srna, 1 div. svinja, 167 zečeva, 35 prepelica, 15 hariša, 2 div. guske, 4.7 div, pataka,
6 droplja i čaplja, 7 šum. šljuka, 50 div. golubova, 25 bravenjaka ´ drozdova,
6 div. mačaka, 16 lisica, 5 kuna, 9 tvoraca, 2 lasice, 27 orlova i jastreba, 4 sokola
i piljuga, 2 sove, 140 vrana i svraka, 19 skitajućih se pasa i mačaka ili ukupno
599 komada.


U području kr. kot. oblasti u Požegi ubijeno je: 90 srna, 1 div.
svinja, 611 zečeva, 5 Iještaraka, 1048 prepelica, 10 prđavaca, 2 div. guske, 34 div.
patke, 1 liska, 168 šum. šljuka, 156 div. golubova, l7 l bravenjaka i drozdova, 14
kom. inovrstnih ptica, 20 jazavaca, 14 div. mačaka, 122 lisice, 13 kuna, 33 tvoraca,
12 lasica, 14 inovrstnih sisavaca, 214 orlova i jastreba, 53 sokola i piljuga, 40 sova,
268 vrana i svraka, 71 inovrstnih ptica, 223 skitajućih se pasa i mačaka ili ukupno
3403 komada.


U području k r. kot. oblasti u Brodu ubijeno je: 16 srna, 1329
zečeva, 10 Iještarka, 30 trčaka, 362 prepelice, 32 hariša, 241 div. gusaka, 1264 div,
pataka, 80 lisaka, 483 droplja i čaplja, 233 šum. šljuka, 1022 div. golubova, 140
bravenjaka i drozdova, 60 inovrstnih ptica, 71 jazavaca, 2 vidre, 10 vukova, 20 div.
mačaka, 98 lisica, 27 kuna, 106 tvoraca, 45 lasica, 5 inovrstnih sisavaca, 102 orlova
i jastreba, 156 sokolova i piljuga, 134 sova, 1759 vrana i svraka, 50 inovrstnih
ptica, 437 skitajućih se pasa i mačaka ili ukupno 8379 kom.


U lovištu obć, Lipik vlastelina grofa Chaky ubijeno je; 13
zečeva, 10 prepelica, 4 lisice, 10 svraka i 6 skitajućih pasa i mačaka ili ukupno 43
komada; nadalje u lovišt u obć. Dragovi ć istoga vlastelina ubijeno je: 2 srne,
15 zečeva, 1 Iještarka, 1 lisica, 8 jastrebova, 10 vrana i svraka, 6 skitajućih pasa i
mačaka ili ukupno 48 kom. i konačno u lovišt u obd . Bu ć istoga vlastelina ubijeno
je: 5 srna, 27 zečeva, 2 div. mačke, 8 lisica, 29 jastreba, 41 vrana i svraka,
121 skitajućih se pasa i mačaka ili ukupno 233 kom,


U lovištu obć. Caglić vlastnika Antuna F a b i a u i a ubijeno je : 1 srna,
24 zečeva, 6 jazavaca, 5 div. mačaka, 14 lisica, 16 vrana i svraka, 19 skitajućih se
pasa i mačaka ili ukupno 85 kom.


U lovištu obć. Gaj vlastnika pl. Tukorya ubijeno je: 21 zec, 2 Iještarke,
30 prepelica, 2 div. patke, 17 šum. šljuka, 3 div. goluba, 4 jazavca, 1 vidra,
6 div. mačaka, 3 lisice, 2 kune, 11 tvoraca, 3 lisice, 16 jastreba, 8 postoljaka, 60
svraka, 67 skitajućih se pasa i mačaka ili ukupno 256 kom.


U lovištu obć, Badljevina istoga vlastnika ubijeno je: 50 zečeva, 10
Iještarka, 10 div. golubova, 3 lisice, 16 jastreba, 40 vrana i svraka, 64 skitajućih
se pasa i mačaka ili ukupno 233 kom.


U lovištu obć. Pakrac vlastnika grofa C h a k y a ubijeno je : 15 zečeva,
2 Iještarke, 9 trčaka, 3 div. patke, 3 šum. šljuke, 2 jazavca, 4 lisica, 6 jastreba, 2
sove, 16 svraka, 11 skitajućih se pasa i mačaka ili ukupno 73 kom.