DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1893 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 305 —


vojne krajine, dužan je svaki definitivno namješteni kod imovne obdine činovnik uplatiti
ođpadajuci prinos u mirovinsku zakladu, odnosno svaki namješteni činovnik bez razlike
položit jamčevinu u iznosu jednogodišnje plaće.


Povodom tim poziva se gospodarstveni ured tamošnje imovne obdine, da ovamo
izvjesti, da li i u koliko su svi tamo namješteni činovnici toj dužnosti udovoljili ili ne.


Ako ima takovih činovnika, koji toj dužnosti do sele udovoljili nisu, valja iste
u jednom tabelarnom izkazu navesti uz naznaku svotah, koje još platiti imađu u ime
prinosa u mirovinsku zakladu ili u ime jamčevine i razlogah, s kojih uplata uslieđila
nije.


Opaža se, da oni činovnici, koji su u višu plaću promaknuti , takodjer prema
povišici plaće nadopuniti imađu jamčevinu, buđuć ista vazda u iznosu jednogodišnje
plaće položena biti mora.


U slučaju, ako je kojemu činovniku glede odplate mirovinskog prinosa ili jamčevine
podieljena kakova polakšica, valja navesti naredbu, kojom je ta polakšica
dozvoljena."


Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.


Izašla su slieđeća nova djela izpod tiska:


— „Lehrbuch der mitteleuropaischen F ors t ins e c tenkunđ e", 8
Auflage vor Dr. J. T. C. Ratzeburg: „Die ´VValdverđerber und ihre Feinđe´ in vollsfiinđiger
Umarbeltung herausgegeben von konig. Sachs. Geh. Oberforstrath Dir. J. T.
Judeich u. Prof. Dr. H. Nitsche in Tharand, III. Abtheilung. Fortsetzung: ^H a u p tfliigler.
Beč 1893. E. Holzl. 6 for.
— Funfstiick, prof. Dr. M.: „Naturgeschichte des Pflanzenreiches.
* Grosser Pflanzenatlas mit Text, mehr als 2000 fein col. Abblilđ., 1. Lieferung,
5. Aufl. 1893.
— Strasburger prof. Dr. Ed. ,Das kleine botanische Prakticum
f. Aufanger´ " Anleitung zum Sebststuđium der mikroskop. Botanik u. Einfiihrg. in
die mikroskop. Technik", 2 Aufl. gr. 8., Jena, G. Pischer, 5 Mk.
— Monatsschrift , Ornithologische des deutschen Vereines zum Schutze der
Vogelwelt, begriindet unter Red. von E v. Scblechtenđal, Mersenburg Fr. Stollberg
in Comm. 8 Mk—
Novi zakon o lovstvu. Nakladom knjižare I. B. Stiflera u Varaždinu
dotiskuje se po tajniku hrv. đružtva za gojenje lova i ribarstva g. Kesterčanku priredjena
knjižica pod gornjim nadpisom, u kojoj je objelodanjena i ustanova XXIII. članka od
god- 1883. o porezu na puške i o porezu na lov. Ciena knjižici je samo
40 novč.
Di e Holzmesskunde . Anleitung zur Aufnahme der Baume und Bestaade nach
Masse, Alter und Zuwachs von Dr. Franz Baur. Vierte umgearbeitete und vermehrte
Auflage. Berlin 1892., Paul Parey. Ciena f. 7.20.


Najbolji dokaz, da je ova knjiga dobra jest to, da je izašla već u četvrtom
izdanju. U šumarskoj literaturi je takova šta prilično riedak slučaj. Knjiga pisana je
veoma obširno, što bi joj možda i jedina pogrieška bila, no u ostalom podpuno i liepo
razumljivo. Naprama trećem izdanju u mnogom je nadopunjena, te se iz cielog vidi,
da si je vrli stručnjak mnogo truda dao, da nam što podpunije i na izkustvih temeljito
djelo prikaže. Svakomu, koji se želi točnije upoznati sa tim predmetom, možemo ovu
knjigu najtoplije preporučiti. (Dobiva se po knjižari W. Fricka u Beču)


Forstliehe Cubirungstafeln, von. weil. Dr. M. R. Pressler. Achte
Auflage, herausgegeben von Dr. M. Neumeister. Wien 189"3.
Skrižaljke ove u mnogom su popravljene, te se odlikuju time, što su pođpune,
točne i lahko razumljive, Ciena 3 for. 60.