DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1893 str. 51     <-- 51 -->        PDF

Dodatak k programu Xyil- ovogodišnje glavne skupštine
hrv.-slav, šumarskoga družtva.


Prema točki b) toga programa stigla bi gg. učestnici dne


30. lipnja u 2 sata po podne na Plitvička jezera, te bude li tko
od gg. članova želio uspeti se na Plešivicu, moći 6e otići samo
istoga dana na konak i na 1. srpnja još pravodobno stići na skupštinu
u Otočac.
Vodstvo u primorske kraške predjele preuzeo je gospodin šumarnik
Malbohan s najvećom pripravnošću i to:


Dne 2. srpnja točno u 9 sati jutrom sastanak gospode učestnika
na vrhu Vratnika, t. j . klancu vratničkom, odkud će se poći
pješke preko vrha Veljuna (2800 stopa nad morem) u branjevine
Velika greda, Veljun, Francikovac, te onda natrag u Sv. Mihovil,
kamo će se prispjeti oko 1 sat po podne. Duljina toga puta iznaša
7"5 do 8 km. U Sv. Mihovilu biti će jednostavni objed i odmor
do 3´´2 sata, a onda će se ići opet pješke kroz branjevine Alan,
Senjska draga, privezak k Borovu, Sijaset—Oštro, Borovo, Osornjak
i Paškvanovac, te izlazak na cestu kraj Senja kod kilometra 2. Duljina
tog puta iznaša 10 kim. Kod kilometra 2 dočekati će kola,
na kojih bi se oko 8 sati na večer u Senj prispjelo, gdje će kraj
šetališta posebni odbor gg. članove dočekati, da ih odvede u odredjene
stanove. U 9 sati na večer biti će banket u gostioni ,,k Zlatnoj
zviezdi", a sutradan razilaženje gg. učestnika.


Za slabije turiste držalo bi se 8—12 konja u pripravi, koji
bi se dali za taj izlet veoma dobro upotriebiti. Ciena za jednog
bila bi 2 for. 50 nvč. Neka se dakle izvole i u tu svrhu ona gg.
učestnici predsjedničtvu šum. družtva pravodobno najaviti, da se
uzmogne potrebiti broj konja nabaviti.
ŠUMARSKI LIST 6/1893 str. 52     <-- 52 -->        PDF

- 266 —
Konačno se upozoruju gospoda članovi, da obzirom na doprinos
ogulinske i otočke imovne obćine neće troškovi ciele skupštine prema
dosadanjim veliki biti, te će moći jedna osoba ovu skupštinu posjetiti
i putovanje lako obaviti sa 50 for.


U Zagrebu, dne 23. svibnja 1893.


Predsjedničtvo hrv.-slav. šumarskoga družtva.


Predsjednik: Tajnik:


M. Durst. Kolar.