DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1893 str. 5     <-- 5 -->        PDF

— 219 -
Quercus pedunculata croatica.


Medju mnogimi vrsti hrastova, koje nalazimo u hrvatsko-slavonskih šumah,
i koji su nam do sad poznati bili, naći ćemo po još koju vrst onakovih hrastova,
koji nam nisu poznati. Takove nepoznate vrsti hrastova naći ćemo ponajprije
u onoj godini, u kojoj je žir obilno urodio, kao što je to u prošloj
godini bilo


Nehtjedoh propustiti priliku, da razgledam šume u okolici zagrebačkoj u
svrhu, da vidim, kako su žirom urodile. Tom prigodom našao sam u šumah
okolice zagrebačke više do sad meni nepoznatih vrsti hrastova. Od jedne meni
nepoznate vrsti hrastova evo predočujem lik ploda i lišća u naravnoj veličini.


List od ove vrsti hrasta jest čvrst, s lica tamno-zelene i svjetle, a s naličja
tamno-bhede boje. Na takovom listu je srednje rebro (žilica) razmjerno
debelo; pupoljci od te vrsti hrasta jesu veliki i zašiljeni, a boja jim je bliedo
smedjasta.


Plod od te vrsti hrastova visi na 3—6 cm. dugoj drvenastoj stapki; on
je samotan ili je dvojan. Žir (žirke) sjedi preko polovice u sivastoj, čvrstoj kapici,
u kojoj se čvrsto drži, te š njom zajedno opada, kad je zreo. Zreo žir
dakle ne opada posebice, a niti kapica sama za sebe, nego oboje opada skupa,
jer je žirka u kapici čvrsto usadjena.


Kapica je velika i duboka; preko polovice je krupno bradavkasta, dočim
je prama rubu, koji je ravan, sićušno Ijuskava.


Žir dozrije početkom listopada.


Stablo je visoko, zdravo, čvrsto kao i kod drugih vrsti lužnjaka, dočim
je kora mrko-sivasta i slabo napucana. Grančice su žilave, a po tomu sudim,
da je drvo čvrsto i žilavo.


Na ovoj odlici hrasta karakteristična je duboka, dugačka kapica, u kojoj
žirka preko polovice svoje sjedi, te je svojim oblikom i veličinom nalična naprstnjaku,
dočim je i oblik lista znatno različitiji od drugih lužnjaka.


Ja sam tog hrasta našao ove godine u nadbiskupskoj šumi na istočnoj
strani prema šumi preč. kaptola zagrebačkog u prediju Veliki Boromgaj.


Žir toga hrasta prvi put sam sakupio.


Pošto nijesam ovakovu vrst hrasta nigdje do sad vidio, niti sam sličan
opis čitao ili sličan lik ovomu hrastu u knjigah vidio, okrstio sam taj hrast


imenom:
lužnjaka.
„Quercu s pedunculat a croatica " kao
J. E
posebnu11 i n g e
vrst
r.
Podkornjaci (Scolyti()ae).
Sastavio Bogomir Karakaš.
(Nastavak).


Kako je već prije spomenuto, ostaju podkornjaci ako im vrieme ne služ.
na rodnom drvetu, čekajući prikladno vrieme za let. Nekoje vrsti, kao što su