DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1893 str. 34     <-- 34 -->        PDF

- 248 —
slušatelj šumarstva 1 for., k o t. šum. u Rakovici 16 for., kontrolna postaja u
Sv. Vidu 4 for., šumsko-gosp. ured u Petrinji 21 for., A n d r i for., kot. šum. I. u Trnjanih 60 for., Begn a Hinko 2 for., kot. šum. III.
brodske imovne obdine 64 for., kot. šum. Kleuak 16 for., k r. šum. u
Novojgradiški 6 for., kr. šum. u Škarahl2 for., kr. šum. u Babinpotoku
18 for., k r. šum. u S v. E o k u 20 for., kr. šum. ulvanovomselu 13 for.,
kot. šum. Perušić 16 for., Rogid Martin 2 for., kot. šum. u Krasnu
26 for., Veljkov Ivan 2 for., Čoporda Pere 1 for., šumski i dohođarski
ured Čabar 10 for., Vac Gašo za lugare stubičkog kotara 9 for., kot. šum.
M o r o V i ć 32 for., V r a n i č a n Julijo za svoje lugare 10 for., M a t i e v i d Stjepan
2 for., gospodarski ured Glina 45 for., kot. šum. uCerni 40 for.,
Banić Josip 2 for., Hankonyi Sjepan za 4 lugara 8 for., kr. krasanska šum.
u Švici 18 for., kr. šum. na Fužini 16 for., kr. šum. u PitomaCi 12 for..
kot. šum. broj IV. gjurgjevačke imovne obdine 17 for., šumsko-gospo
darski ured u Petrinji 13 for., Badetid Josip i Antun svaki 2 for., k ršum.
u Sokolovcu 6 for,, U j S i d Juraj 2 for., M a 1 e t i d Tođor 2 for.


Mnoge od tih uplata upisane su na dug prošle i predprošlih godina, s toga se
umoljavaju sva ona gospoda članovi hrv.-slav. šumarskoga družtva, koja još za prošle
godine što duguju, da se čim prije oduže i đa na ovu godinu odpadajudu članarinu uplate.


Predsjedništvo hrv.-slav. šumarskoga družtva.


Dopisnica uredničtva.


Da nam se ne prigovara, što često medju „sitnice " u „Šum. listu" priobdujemo
kratke crtice iz životinjstva i manje vijestice, koje naši stručnjaci mogu i u
drugih stručnih knjigah čitati odnosno, koje su stručnjakom ođ prije poznate, prisiljeni
smo izjaviti, da mi to činimo stoga, što naši lugar i sačinjavaju v e d i n u članova,
hrv.-slav. šumarskoga družtva.


Naši lugari kao članovi šumarskoga družtva primaju i „Šum. list", te je po našemu
ne mjerodavnomu mnienju posve opravdano, da se i njima po mogudnosti zadovolji
tako, đa se u „Šum. listu´ pruži štivo, koje oni po svomu zvanju i znanju lako čitati
i razumjeti mogu. Takovo štivo nadi de lugari članovi samo u „sitnicah", pošto
su ostale razprave u „Šum. listu" namienjene stručnjakom šumarom.


Ovo je potrebito još i stoga, što lugar ne može strogo znanstvene razprave razumjeti,
a ne može đodi do drugih izvora, iz kojih bi mogao crpsti ono, što se u
„sitnicah* priobduje.


U ostalom i lugari kao članovi šum. družtva imaju prav o zahtjevati, đa se


„Šum. list" i za njihovo naobraženje brini i skrbi.


To je bilo potrebito spomenuti, đa se zna.


P. n, g. N a g y V. u Otočcu. Žalimo, što ne možemo Vaš članak priobditi, jer
je takav članak u sličnom predmetu jur priobden u „Šum. listu" br. 4., kojega smo
ođ gosp. kr. nađšumara K. prije dobili, nego što nam je Vaš stigao.
P. n. g. E 11. u Zagrebu. Zahvaljujemo se i preporučamo se i dalje.
P. n. g. B a s. T. u Glini. Priposlano priobditi demo u budućem broju „Sum.
lista", pošto je slog za ovaj broj već gotov bio, kad smo dobili Vaše priposlano. Zahvaljujemo
se i preporučamo se dalje.
Upozorujemo p. n. gg. pisce, da nas potrebitim marom podupiraju, pošto smo
opazili, da su ođ njekoga vremena vanjski članovi malom iznimkom prestali pisati u
„Šum. list". Stara garda po gotovo zapustila je posve naš družtveni časopis. U evakom
slučaju ne vriedi ona naša rečenica: „na mladjim a sviet ostaje*, a po gotovo
ne glede našega družtvenoga časopisa, kojemu treba podpore starih izkusnih šumara.
Uslieđ toga nijesmo mi krivi, ako „Šum. list" nije onakav, kako bi želili đa bude.


Uredničtvo,