DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1893 str. 3     <-- 3 -->        PDF

´^


D


t)


Br. 6. u ZAGREBU, 1. lipnja 1893. God. XVII.


Program


XVII. glavne skupštine hrv.-slav. šumar, družtva. *
Dne 29. lipnja do 2. srpnja 1893. obdržavati će se redovita
glavna skupština ovim redom:


a) 29, lipnja sastanak učestnika skupštine poslije
podne u Ogulinu i pregledavanje ondašnje
parne pilane,


b) 30. lipnja putovanje u 5 sati a jutro iz Ogulina
preko Plaškoga na Plitvička jezera, kamo ee se
oko 2 sata poslie podne prispjeti.


e) 1. srpnja odlazak u Otočac, a poslije podne obdržavanje
glavne skupštine u Otočcu.


d) 2. srpnja putovanje u Senj na razgledavanje kraških
kultura i konačenje u gradu Senju.


e) 3. srpnja razilaženje učestnika skupštine.


Dnevni red skupštine:


1. Otvorenje i pozdrav skupštine po predsjedniku družtva.
2. Izbor perovodje za glavnu skupštinu.
Vidi posebni dodata k na kraju lista.
ŠUMARSKI LIST 6/1893 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 218 —


3.
Izvješće društvenoga tajnika o djelovanju upravnog odbora tečajem
minulog godišta 1892/93.
4.
Izvješće odbora ad hoc za preizpitanje društvenih računa od
godine 1891.
5.
Ustanovljenje proračuna za godinu 1894.
6.
Izbor dvojice članova u odbor za preizpitanje računa od godine
1892.
7.
Ustanovljenje mjesta kao i predmeta stručne razprave za dojduću
po broju XVIII. glavnu skupštinu družtva.
8.
Pojedini predloži, koji se u smislu ustanova §. 22. društvenih
pravila imadu prije skupštine pismeno prijaviti predsjedniČtvu
družtva.
9.
Izbor novog upravljajućeg odbora hrv.-slav. šumarskog družtva,
zatim predsjednika, dvajuh podpredsjednika i tajnika.
V


10. Čitanje i ovjerovljenje zapisnika i zaključak skupštine.
Dano iz sjednice upravljajućeg odbora hrv.-slav. šumarskog
družtva, obdržavane dne 29. travnja 1893.*


Predsjedničtvo hrv.-slav. šumarskog družtva.


u
Zagrebu, dne 6. svibnja 1893.


Predsjednik:
Tajnik:


M. Durst V. r.
Kolar v. r.
* Sbog stanova i kola i t. đ. neka se izvole p. n. gg. članovi i uSestnici ovogodišnje
glavne skupštine prijaviti neposredno šumsko-gospodarskim uredom ogulinske
movne obe´ine u Ogulinu i otoSke imovne obdine u Otožeu, a glede konaSenja u Senju
neka prijave dotična gospođa tajniku šumarskog družtva u Zagrebu, koji ie se onda
dalje pobrinuti.
Da se u materijalnom pogledu olakša učestnikom dolazak k toj skupštini, obratilo
86 je predsjedničtvo hrv.-slav. šumarskog družtva na ravnateljstva c. kr. južne željeznice
i kr. ugar državne željezuice u Budimpešti za obalenje putnih ciena za svu
onu gospođu, koja budu želila skupštini prisustvovati, te neka se izvole pravodobno
prijaviti družtvenom tajniku radi odnosne legitimacije uz navođenje dotične pruge,
kojom de se tko voziti, da jim se legitimacija dostaviti može, ako u obde zamoljena
polakšica dozvoljena bude.


Po izjavi gospodina nadšumara Kesterfianka prisustvovati de toj skupštini i njekoji
članovi družtva za gojenje lova i ribarstva.