DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1893 str. 24     <-- 24 -->        PDF

— 238 —


Šumara ne ima ni jedno vlastelinstvo, akoprem imaju onu površinu šume,
koja je označena u §. 22. š. z. dakle toliko, da bi morali držati šumara.


Hvalevriedno je ovdje iztaknuti, da je vlastelinstvo Jakovlje i Bistra predalo
sve svoje šume u neposrednu upravu kotarske šumarije u Dol. Stubici.
Uslied toga uredjeno je lugarsko osoblje kod oba ova vlastelinstva, a
uprava šumS, povjerena je u ruke šumara, iz ruku „Jagara i Biksenspannera*.


Akoprem veća vlastelinstva ne imaju šumara, trebala bi ipak nastojati, da
imadu bar „valjano i čestito" lugarsko osoblje, jer i ovo mnogo vriedi, ako je
svojemu znanju doraslo. U ovomu kotaru ima mnogo vlastelinskih lugara, ali
osim dvojice, ne ima ni jedan lugarskog izpita. Ja sam ove godine svake nedielje
podučavao obć. lugare za izpit, ali vlastelinskih ni blizu u
školu.


Svaki se izgovara: ,kaj će to njemu". Ja sam si pako mislio: „kakva
plaća, takav si i ti" znajuć, da će doći vrieme, kad ćete još tražiti, da vas
tko poduči.


Zaista bilo bi vrieme, da se i lugarstvo uredi, te da se vlastelini pri sile
, da imaju izpitano lugarsko osoblje.
Trebalo bi naročito nastojati o tom, da vlastelini udovolje §. 22. šum.
zakona, jer samo ovim načinom spasile bi se od propasti šume.
„Gdje ne ima strukovnjaka šumara, te gdje ovi sa šumami ne upravljaju,
nestati će šuma prije ili k a š n j e.
Laik pomoćju prirode može gospodariti sa šumom samo za vrieme, al i
bez šumara „potrajnog* gospodarenja ne ima.


Obće uredjenje privatnih šumš,. Kako seljaci gospodare, poznato
je svakomu, pak neću zato „stare griehe" pretresati. Veleposjednik ne
ima ni jedan gospodarstvene osnove, jer je to po njegovom mnienju suvišna
stvar. Kr. kotar, oblast u Stubici pozvala je veleposjednike, da si dadu priugotoviti
gospodarstvene osnove; nu ovaj poziv ostao je ^glas vapijućeg u
pustinji".


Kakovo je dakle gospodarstvo u privatnih šumah, može si svatko prosuditi.
Svršujuć ovo pismo ne mogu nego reći: kakovo gospodartvo, takova
korist, kakova sjetva, takova i žetva.
G a š 0 V a c.


IliIST.A.K:.


Osobne viesti.


Umro. Dne 8. svibnja o. g. preminuo je kr. šumar Franjo Harre r u Morovidu
u njegovom službenom sjedištu nakon kratke bolesti. Isti je bio vrstan stručnjak i muž
čeličnog značaja. Pokojnik rodio se je 27. kolovoza 1851. u mjestu Seletidu u češkoj
kao sin vlastelinskog šumara. Veliku realku svršio je u Pragn, a šumarske nauke na