DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1893 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 206 —


Iz sjemeništa đobivalie biljke jake su, a žilje je osobito dobro razvijeno. Izkapanje,
prenos i zasađjivanje biljka biva vrlo oprezno, a radnici su pri poslu dosta vješti
i okretni. Razmak medju redovima iznosi 1—1*25 metara. Razmak biljkž, u redovima
jest 0´80—1 metar. Dok su biljke još nježne, znštic´uje ih od žege bujadina (paprat),
koja na vrištini bujno raste. Čitava površina pošumiti će se za pet godina. Dosađanji
troškovi pokriveni su iz svote, koju je podružnici doznačila visoka kr. zemaljska vlada,
a u iznosu od 750 for. Obdina gospićka dala je prošle godine 100 for.


Sve radnje rukovodi kr. županijski nadšumar, g. Slavoljub Koziak, koji ne žali
truda, samo da uspjeh što ljepši bude. Imali smo prilike razgledati taj šumski vrt, pa
ne možemo, a da ne iztaknemo, kako smo bili iznenađjeni uspjehom, koji je postignut
pod upravom i uputom g. Koziaka.


Podružnica 6e u roku od 10 godina pošumiti 111-50 jutara (3´63 jutara odpadaju
na puteve); a pošumiti ie se podporama, koje visoka kr. zemaljska vlada istoj
podružnici dobrostivo podjeljuje. Budud je onaj komad obdinski pašnjak, to de šuma,
koja se podigne, biti vlastničtvo obdine gospićke.


Toliko u kratko o rSdu gospidke gospodarske podružnice glede pošumljenja.*
Ivan Devčid, ravnajudi učitelj.


Obaranje stabala sa munjevinom. Tehnički zavod Rich. Bayera u Berlin^
priobduje, da se je kušalo sa munjevinom obarati stabla. U tu svrhu rabi se tanka žic^i
od kovine, koja se nategne medju oba pola (skrajuika) elementa. Cim takav elemenat
počme djelovati, užari se i žica trajno, a čim je ova tanja, tim se ona jače zažari. Da
se debela žica užari (usja), treba tomu jačih elemenata,


Pokusima dokazano je, da se može stablo s takovom vrlo užarenom žicom ođ
platine presjedi isto onako, kako se presječe sapun sa hladnom žicom. U ostalom nepresječe
se stablo takovom užarenom žicom baš tako lako kao sapun, ali svakako laglje,
nego sa svakom pilom (tasterom), a pri tom ne ima piljevine. Na prerezini takovog
žicom presiecanog stabla opaža se samo mala prljotina (pouglenjena površina), koja ni
malo lošo neupliviše na dugotrajnost drva.


Ovakav postupak uveden je opetovano u velike za obaranje stabala i to tako,
da se stablo do jedn e petin e svog obsega presječe munjevnom žicom, dočim se
onda na običan način konačno obori. Žica se u tu svrhu utisne na povraz (biigel) sa
isoliranimi ručkami, te se onda napred potiskuje u drvo u toliko, u koliko je ono pred
žicom izpaljeno.


S ovako užarenom žicom može se stablo oboriti za četvrt sata, dočim bi trebali
bar dva sata, da ga prepilimo ili presječemo, a pri tom ne demo izgubiti ništa na drvu,
jer ne ima nikakovih odpadaka, kao što jih ima kod pilenja i sjedenja stabala sa sjekirom
ili pilom. Ovaj način obaranja preporuča se osobito u onom slučaju, ako imamo
obarati skupociena i riedka stabla, od kojih moramo drvo štediti, da ne ide utaman po zlu.


Kakovih ima sredstva, da se zaprieči izpueanje bukovih građljikaP
Prof. dr. Hess priobduje u ,Allgemeine Forst- und Jagdzeitung* za mjesec travanj


t.
g. sliedede:
Izpueanje stabala ili kusova u Sumi neda se posve zapriečiti, a imenito ne kod
bukovih stabala, ali se ipak može isto bar ponješto ublažiti s takovimi sredstvi, koja
uplivaju na drvo, da se polagano i neprestano suši, U tu svrhu rabe se manjim ili
većim uspjehom sliededa prokušana sredstva :


* Molimo čestitog g. pisca, da nam prigođice priohći uspjeh pošumljenja, koje izvađja
gospićka podružnica, jer je potrebito đa znamo, koja će vrst biljka u onih pređjelih bolje
uspievati. Uredničtvo. ^