DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1893 str. 27     <-- 27 -->        PDF

— 193 —


U Bosnoj i Hercegovini . 4507o


„ Hrvatskoj i Slavoniji . SeO"/«


„ Austriji 32 60/0


„ Ugarslcoj (s Hrv Slav.) 28-30/0


„ Italiji . . . . 27 270


„ Njemačkoj . . . 25-67o


„ Španjolskoj . 16-7Vo


„ Francezkoj . . l6-8»/o


„ Norvežkoj . . . 10´3%


„ Englezkoj S^"/«


Uslied toga imaju dakle Hrvatska i Slavonija osim Bosne i Hercegovine
relativno najviše šume u Evropi, te se važnost šume i šumskog gospodarstva
po našu domovinu može odličnim smatrati; ali po osobitoj vriednosti kvalitete
ovih golemih šuma nastala je velevažna okolnost ta, da se je drveni obrt hrv.
slavonske hrastove šume tako rekuć u neku drvenu industriju pretvorio, koja je
ali jedina i najjača u svoj zemlji, da za njezinom ogromnosti i važnosti ostale
kulturne grane daleko zaostaju.


Prema tomu je dakle šuma u Hrvatskoj i Slavoniji najveće narodno blago,
te je šumarenje iste od odlične i zasjecajuće važnosti, a stoga je dužnost na
vrhuncu svoje zadaće nalazeće se vlade, da ovoj grani narodnog gospodarstva najveću
brigu posveti i sve zaprieke ukloni, koje bi razvitku na putu bile.


Orografički tako različit položaj naših šuma kako u ravnici, na humju, u
brdih, u visočinah tako isto i na kršu je putokazom i samomu nevještaku, da
se šumarenje u šumah takovih raznovrstnih položaja, tako različite kakvoće i pod
toli različitimi okolnosti samo po skroz naobraženom i vrstnom šumarskom osoblju
racionalno upravljati i obavljati može.


Šumar u ravnici promišljati će ponajprije 0 odvodnji i izsušenju, da tim
izvojšti takovu plohu i za hrast, na kojoj se je prije dizala joha, jasen i briest,
te će time ne samo u financijalnom, nego i u zdravstvenom pogledu koristiti.


Šumar pako na kršu misliti će naprotiv prije na natapanje, na izrabljenje
riedkih vrela, na uzdržavanje istih, na pošumljenje pustoši, na zagradjivanje
bujica i da zaprieči dalju goleš. Sve ove posebne zadaće velevažne su za zemaljsku
kulturu i zahtjevaju izvrstno školovane sile, ali u svih okolnostih moraju
šumski gospodari osposobljeni biti, da racionalno šumarenje po upravnih
gospodarstvenih ili uredjajnih osnovah ne samo podići, nego da ovakove i sami
sastaviti uzmognu, čemu treba imati ne samo šumarsko znanje, nego i različitu
matematičku nauku i inžinirsko znanje, kao primjerice za šumskog inžinira, za
graditelja bujica i šumoprocjenitelja. Budu li šumari svim ovim njihovim zadatkom
zaista podpuno dorasli, moći će oni uslied njim u ruke i njihovu
razboru povjerenih šumS,, tog zemaljskog blaga, upotrebiti i dobre fizikalne i
klimatične uplive na zemlju i njezino žiteljstvo u znatnijoj mjeri, a tim će biti
u buduće obilno nagradjene i sve žrtve, koje za školovanje i naobrazbu šumara
učinjene budu.