DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1893 str. 26     <-- 26 -->        PDF

— 192 —


1. Obseg šuma u Hrvatskoj i Slavoniji;
2. Raznolikost i vriednost tih šuma u pogledu fizikalnom i klimatičnom
3. Različitost i množinu potrebitog šumarskog osoblja u raznih granah zemaljske,
državne i sukromne šumarske službe.
Obseg šuma u Hrvatskoj i Slavoniji iznaša po omedjašnom poreznom katastru
svega 2,666.265 katastralnih jutara, ili od ciele površine obih kraljevina
sa 7,391.052 jutara ili SG-Og^/o, odnosno u Hrvatskoj i Slavoniji zapremaju
šume više od trećine cielokupne površine.


Od tih šuma posjeduju:
lo Privatnici . . . . . . 740.135 jutara.


2. Krajiške imovne obćine
719 053 „
3. Jurisdicije i obdne
577.346 ,
4. Državni šumski erar
544.251 „
6.
U mrtvih rukuh nalazi se 85.500 „
Svega . . 2,666.262 jutara.
To posjedovno stanje promjenilo se je donekle po obavljenoj segregaciji
prošle godine u modruško-riečkoj županiji, te uslied kupnje šuma po brodskoj
imovnoj obćini kao i po drugih urbarialnih obćina, zatim je prilično povećana
šumska površina pošumljenjem krša, te uslied preobraćaja šumom obraštenih
pašnjaka u šumske kulture, o čemu pako s pomanjkanja šumske statistike vjerodostojnih
podataka ne ima.


Po podatcih zemljarinskog katastra daju te šume svake godine više
4,690,462 kubičnih metara drvne gromade ili po rali popriečno 1-76 kubič.
metra, te prema tomu dolazi na svakog žitelja 1-22 jutra šume ili 2*08 kubična
metra drva na godinu.


Čisti prihod uzet je sa 78 novč. po jutru ili u svemu sa 2,075.340 for.,
počem bi sve šume na podlozi 2"/« kamatnjaka po čistom prihodu od petdeseterostrukog
čistog prihoda 103,767.000 for. vriedile, što je daleko izpod prave
vriednosti naših šuma.


Usuprot poznato nam je, da su same one šume, koje su u ono vrieme
izmedju krajiškog šumskog erara i krajiških imovnih obćina polovičnom vriednosti
razdieljene, u vrieme te razdiobe 257 milijuna vriedile, a zagrebačka
trgovačko-obrtnička komora u svom godišnjem izvješću za god. 1881. označila
je vriednost naših šuma po okruglom broju na 400 milijuna forinti.


Ali obzirom na poskočene ciene drveću, na razgranjena obćila i na poprimljeno
izcrpljenje naših bukovih i jelovih šuma i ta vrieduost daleko zaostaje
za posliednjom pravom vriednosti naših šuma. Narodno-gospodarstvena
vriednost naših šuma daleko je veća od njihove glavnične vriednosti, te uzko
skopčani odnošaj njekoga naroda i njegovog gospodarstva sa šumom ovdje
razlagati nije moći već radi mnogostranosti istog, a skoro nije niti potrebito,
jer je tako očit i obće poznat, da će za ilustraciju prevelike važnosti
istog, a imenito u Hrvatskoj i Slavoniji sam pogled na postotak šumovitosti
prama onoj u drugih zemljah dovoljan biti. Postotak šumovitosti čini naime: