DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1893 str. 25     <-- 25 -->        PDF

- 191 -


Kako smo vidili već iz ova dva navedena razvoja, nesenjc je jaja po ženki
prilično različito. Za nas je pako od osobite važnosti, da saznademo, kako dugo
traje taj razvoj kod podkornjaka ili koliko generacia dolazi u jednoj godini.
Važno je to za nas stog razloga, što ćemo moći samo onda, ako to saznademo,
uspjehom upotrebljivati sredstva tamanjenja ili obranbena sredstva proti podkornjakom.
Što se tiće generacije pojedinih podkornjaka, to se sadanji entomolog!
za sve još ne mogoše složiti. Ratzeburg je uzimao kao pravilo jednostavnu generaciu
(t. j . u jednoj godini razvije se samo jedan zareznik), te je samo kod
laricisa, a poslie i kod tjpographusa dopuštao dvostruku generaciu, ali i to iznimno.
On je mislio, da je kod ovih podkornjaka dvostruka generacia znak
izrodjenja; dakle i time dobar znak. Nadao se on, da će ovako izrodjenih podkornjaka
naskoro nestati. To se i u pravilu đogadja, ali u ovom slučaju nema
nikakovog izrodjenja. Izrodjenje se opaža izmeeju ostalih kod leptira, tako je


n. pr. kod liparis monacha (omorikov prelac. None) u nekojih priedielih opažaju
razne zarazne bolesti, nerazmjerje u broju obih spolova i t. d. To su dakle ona
sigurna sredstva utamanjenja, koja nam pruža sama narav. Ratzeburg a i drugi
uza nj, držali su, da Dendr. raicans i Hyl. ater imadu dvogodišnju generaciu,
t. j . da je za razvoj zareznika potrebito dvie godine, dočim se danas može sa
stalnošću tvrditi, da im je generacia jednostavna, a kad kad i dvostruka. Velika
je pogrieška, koja se počinila tom tvrdnjom, jer su mnoga sredstva utamanjenja
dovedena na krivi put, a time i ostala bezuspješna. Eichhoff dokazuje,
da je u pravilu kod podkornjaka dvostruka generacia, a da nije izključena niti
trostruka. Njegovo dokazivanje temelji se na mnogobrojnih opažanjih i na pomnom
proučavanju života podkornjaka.*
(Nastavit

K preustrojstvu šumarske nastave."^"^


Ovo odavno viseće pitanje konačno je sada dozrielo, te će mu skoro
osnova po kr. zemaljskoj vladi ustanovljena biti. Ali prije nego meritornost
stvari pretresam, biti će uputno na kratko orisati:


* Sakupljeno i izdano u djelu: „Die Europaischen Borkenkafer", Berlin 1881.
Svakako je ovo priznato kao najbolje djelo te vrsti. Iz istog djela crpljeno je mnogo
podataka, sadržanih u ovom opisu. (Opazka pisca).
** Dozvolom uvaženog našeg stručnjaka priobdujemo u slobodnom prevodu ovu
zanimivu razpravu, koju je ,Agramer Zeit." u br. 67 i 69 t. g. priobdila i želimo,
da se i ostali naši stručnjaci sjate u jedno jato, pa da po mogućnosti doprinesu svaki
po koje zdravo zrnce, e da bude onako, kako naš uvaženi stručnjak iz plemenitog osjećaja
svoga srca želi postidi. Mi ćemo drage volje u ,Šum. listu" njihove želje i nazore
priobditi. Uredničtvo.