DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1893 str. 14     <-- 14 -->        PDF

— 180 —


ih imadu uplatiti oni, koji žele u smislu §. 4. ovoga zakona lov na ptice vršiti,
teku u zakladu za promicanje gospodarstvenih svrha kraljevina Hrvatske i
Slavonije.


U §. 17. naveden je molbeni tečaj za sve prestupke ovoga zakona, koji
su se prema naravi predmeta samo političkim oblastim dodieliti mogli.


§. 18. ustanovljuje vrieme, kada zagodjuje kažnjivost prestupaka, počinjenih
proti ovom zakonu, te je za tu zagodu uzeto vrieme od 3 mjeseca, računajuć
od dana, kada je prekršaj počinjen do onoga dana, kada dotičnik na odgovor
pozvan bude.


§. 19. odredjuje, da ovaj zakon stupa u kriepost danom proglašenja njegova.


Zaključni §. 20. napokon sadržaje običnu prodvedbenu uslovku.


Distancijalni hypsometar.


Obreten po Josipu MajuarlĆn, kot. šumaru.


I.
Na liku I. označuje 8 visinu stabla, koja se ima visomjerom ustanoviti;


B razmak od S do stroja, kojim mjerimo;


0 okular, kojim ziramo kroz nepomični objektiv p u podnožje debla x;


W objektiv, preko kojega se iz o žira u vrh debla 3/;


J dio visine stroja, koja obuhvaća razmak od okulara 0 do pedišta


stroja i.


U predpostavi, kao što je to i kod drugih hypsometara, da S. i J. pod
kutom od 90" stoje, pojmljivo je, da su trokuti p 0 w i x 0 ^/ slični, a pošto je
to tako, stoga su s njim i njihove stranice razmjerne, te prema tomu je p 0 w ,^/^
83 0«/, a uslied toga je V: k = S: s. Odtud po pravilih 0 razmjeru sliedi, da je:


7c


Zapamtimo si ovaj obličak, pa skrenimo za čas na promatranje pravokutnoga
trokuta x 0 i, koji je pravokutan zato, što mu stranica J na D okomito
stoji (JJ^B).


Ako je tomu tako, onda bjelodano stoji po Pythagorinom stavku, nazrievajući
u stranici V hjpotenusu, te u stranicah D \ J katete ovoga trokuta, da
je F^ = J2 _|_ 2)2, odnosno y=y"j^=I)^


Ako ovu vriednost za F u formulu S = F— (koju netom izvedosmo) sub


stituiramo, onda ćemo znati, da je: S = -r- L ,P -{- D´´


Na temelju ovog oblička osniva se hypsometar, 0 kojem ću ovdje da
razpravljam.