DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1893 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— 178 —


„Razubavi šume, gaje
Zladesna kob, —
Tužne od njih stvoriv kraje;
Spustiv veo snježni bieli,
Prometnu nam predjel cieli
Tihani u grob.


Osnova zakona za zaštitu ptica.


Obrazloženje.


Kulturno naprednije države i zemlje Europe, uvidjajuć veliku korist, što ju
koristne ptice pružaju neposredno težatbi tla, a time posredno i cielomu ljudstvu,
stvorile su postupice zakone, kojimi je koristnim pticam nuždna zaštita
osigurana. Zak. čl. XVIII. od god. 1870. o lovu, koji u Hrvatskoj i Slavoniji
još i danas u krieposti stoji, sadržaje u §. 18. doduše ustanovu, »da se ptice
pjevačice svagda štediti imadu", no ova je zakonska ustanova suviše obćenita,
a da bi mogla svim zadovoljiti.


Povrh toga tiče se ta ustanova samo ptica pjevačica, dočim glede koristnih
ili ne škodljivih ptica zakonom ništa odredjeno nije.
Sve to više se je dakle izpostavila potreba, da se pitanje o zaštiti koristnih
ptica posebnim zakonom uredi.


To je prinukalo kr. zemaljsku vladu, da je priugotovila privitu osnovu
zakona o zaštiti koristnih ptica, kojom bi se gore iztaknutoj potrebi doskočiti
moglo.


§. 1. u pitanju stojeće zakonske osnove imade tu svrhu, da svim neškodljivim
pticam osigura mirno gnjezdenje i leženje mladih, čim je podjedno i naravno
umnažanje tih ptica osigurano; dočim se škodljive ptice od ove pogodnosti
izključuju.


§. 2. zabranjuje bezuvjetno svako lovljenje i ubijanje ptica pjevačica i svih
onih ptica, koje se hrane izključivo zareznici, dočim je druge ptice, koje se
samo djelomično hrane zareznici, dopušteno loviti i ubijati pod stanovitimi uvjeti.


U ovom je dakle §-u sadržana jezgra cieloga zakona o zaštiti ptica, sastojeća
u tom, da se osigurava pticam pjevačicam i pticam, živućim samo o zareznicih
neograničena, a pticam, hranećim se samo djelomično zareznici, ograničena
zaštita, dočim se škodljive ptice izručuju tamanjenju.


Ovo samo po sebi jasno načelo netreba pobližeg obrazloženja.
§. 3. ustanovljuje vrieme, koje je u zaštitu ptica u obće zakonom opredieljeno,
te je podjedno ovim §-om politička oblast ovlaštena, da obzirom na
prilike mjesta i vremena zakonom odredjeno vrieme za 1 do 3 nedielje produljiti
ili skratiti smije.