DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1893 str. 11     <-- 11 -->        PDF

— 177 —


2. 0 klimatičkih pojavih.
Ove nam je u glavnom posmatrati s gledišta vazdušnih i vodenih pojava,
nadalje s gledišta topline i njene promjene, koja nastaje undulacijom zračišta.


Grobnički Kras, koji je jedva 10 kim. od mora udaljen, ima sasvim oceansku
klimu, jer pokazuje sva obilježja iste.


Ovdje imamo naime dugotrajno suho ljeto, iza kojega nastaje ljuta
zima. Proljeće i jesen poznati su ondje samo po imenu i iz kolendara.


Ljeto je vanredno sušno, usljed česa veoma ubitačno djeluje na razvoj
kraške flore, navlastito na razvoj četinjača, trava, sjemeništa i listača, koje
imadu nježnije razvijeno lišće. Ova velika vrućina, koja se znade kad kada do
37" C. dignuti i koja već od rane zore, pa do kasne noći vlada, razlogom je,
da na većem djelu površja toli za cvjetanu nuždne rose ponestaje.


Dodamo li k tomu činjenicu, da za vrieme ove godišnje dobe veoma malo
kiše imade i da ne snošljiva žega i ono nješto organičkih tvorba i bilinskih ekskremenata
izsisavanjem vlage uništuje i neplodnim ih stvara, možemo veoma
lasno pojmiti, od kakovog je nepovoljnog uticaja ova godišnja doba na razvoj
kraške flore.


Zima, koja obično po 4 mjeseca vlada, karakterizuje se neznatnim padanjem
snjega, ali više kišami, a ponajpače na razvoj kraške flore toli ubitačno
djelujućimi suhimi i silnimi sjevernjaci, poznatimi u tih predjelih pod imeni
zloglasne bure i t. z. tramontane.


Jug, koji svojim toplim zadahom donaša ublaživanje studene zime, često
je povodom nezdravih magla i dugotrajnih ne probitačnih kiša.


Za zimu se može reći, prem da u njoj stoji dobar dio zlih strana,
da je u našem krasu puno povoljnija, nego u inih kraških predjelih, a to poradi
toga, što svojom visokom temperaturom dopušta flori toli nuždni zimski
počinak, dok drugdje svojom blagoćom biva razlogom, da jedno te isto stablo
u jednoj cvjetnoj periodi po dvaputa procvate i time uvjetuje propast dotičnog
individua.


Najstrašniji ovdje vladajući vjetar je bura, ta predstavnica crnog demona,
koji je u prvom redu najveći krivac postanku današnjega Krasa. Bura — taj
obsolutistički vladar na Krasu, mjestimice duva takovom silom, da sa težkimi
predmeti miče kao sa perjem, pa tada biesni sve jače i jače, kao da pjeva svojim
užasnim hukom pjesmu nadgrobnicu onom tužnom i žalobnom kraškomu stienju,
usmrčujući ledenim zadahom ono njekoliko stablika, koje se iz tog mora kamenja
pomaljaju sitnim injem i poledicom oplevši im ovrške, puna demonske zlobe
oko njihovih izmučenih krošnjica najfantastičnije figure tvori i stablićem nadgrobne
vjence plete, koji mi više puta, kad uronih mišlju u potresnu sudbinu Krasa,
izmame iz srca tronute stihove neumrlog ruskog velikana — pjesnika Puškina;