DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1893 str. 50     <-- 50 -->        PDF

— 168 —


Izkaz o rukovanju mirovinske zaklade Činovnika imovnih obcina bivše vojne krajine
u godini 1892. ,


AUgotovom.


Primitak :


1. lO´/o prinos imovnih obćina
for. 6.160.—
2. Prinos činovnika jednom trećinom povišene place . ,. 793.52
3. Kamati od aktivnih glavnica
„ 4.548.80
4.
Kazni primitci , 99.77
Skupa . . for. 11.602. 9
K tomu ostatak od godine 1891
„ 79.21


Sveukupno . . for. 11.681.30


Izdatak:


5. Uložene aktivne glavnice
for. 11.638.56
6. Za bielice
, —.30
Skupa . . for. 11.638.86


K tomu blagajnički ostatak koncem god. 1892 .. . „ 42.44


Sveukupno . . for. 11.681.30


B. Papirne vriednosti.
Primitak :


7. Blagajnički ostatak koncem god. 1891
for. 102.250.—
8.
Tečajem god. 1892 nabavljeno papirne vriednote . , 27.750.—
Skupa. . foi\ fsO.OOO.—
Izdatak:


9. Tečajem god. 1892 izdane papirne vriednote . for. 15.350.—
a) u držav. obveznicah sreberne rente . . for. 10.500 —
b) u držav. obveznicah papirne rente . . „ 82.700.—
c) u držav. razteretnicah „ 18.800.—
d) u brv. regalno-odštetnih obveznicah . „ 2.650,— „ 114.650.—
Dopisnica pređsjedničtva šum. đružtva. —- Da uzmogne šum. družtvo platežnim
svojim dužiiostim udovoljiti, umoljavaju se ona gg. članovi toga družtva, da
dužnu članarinu što prije uplate, u koliko to dosad učinjeno nije. Naročito se pozivlju
ona gg. članovi đružtva, koji nisu niti prošlu, niti za prijašnje godine odpadajudu članarinu
platili, da nastoje, da svoje dužne zaostatke već jednoč uplate Žalibože mora
se ovdje iztaknuti, da je takovih zaostataka pretežni dio kod gg. članova I. razreda,
koji se razmjerno materijalno ipak bolje stoje, nego gg članovi II. razreda. U ostalom
če u budućem broju „Šum, lista" uzsliediti potvrda vrhu do sada i tečajem mjeseca
travnja u ovoj godini uplaćenih članarina.


Za slučaj, da se kojoj šumariji više primjeraka „Šum. lista" ođprema, nego što
istoj za njezino osoblje pripada, neka bi se to priobćiti izvolilo tajniku šum. družtva
sa naznačenjem dotičnih članova lugara i onih lugara, koji su eventualno medjutim iz
družtva izstupili.


Uredničtvo i naklada hrv.-slav. šumarskoga družtva. — Tisak C. Albrechta.