DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1893 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 159 §
15.
Utjerane novčane globe i utržci za predmete, navedene u §. 12. teći će


— po odbitku jedne trećine, koja je opredieljena za prijavitelja — u zakladu
za promicanje gospodarstvenih svrha kraljevine Hrvatske i Slavonije.
§. 16.
Za prosudjivanje prekršaja ovoga zakona nadležna je u prvoj molbi ona
kr. kotarska oblast ili gradsko poglavarstvo, u čijem se je području počinio
prekršaj.
Koje su oblasti nadležne u višoj molbi glede prekršaja ovoga zakona, u
tom su mjerodavne ustanove zakona od 5. veljače 1886. o ustroju županija i
ustroju uprave u županijah i kotarih, odnosno ustanove zakona od 5. veljače
1886, kojim se prninačuju odnosno nadopunjuju nekoje ustanove zakona od 28.
siečnja 1881. ob ustroju gradskih obćina u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji.


§ 17.
Kažnjivost prekršaja ovoga zakona zastaruje za tri mjeseca, računajuć od
dana počinjena prekršaja, ako dotičnik unutar toga vremena nije potegnut na
odgovornost.
§. 18.
Ustanove ovoga zakona neuporabljuju se:
a) na pernatu divljač u privatnu posjedu,
b) na ptice, koje su po ustanovah zakona o lovu predmetom lova.


§. 19.


Ovaj zakon stupit će u kriepost danom, kad bude proglašen.


§. 20.
Provedba ovoga zakona povjerava se banu kraljevina Hrvatske, Slavonije
i Dalmacije.


LIST-AIKl-


Osobne viesti.


Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije izvolio je imenovati šumarske
vježbenike Josipa pl. Aaue a i Tođora Solarić a privremenimi gumarskimi pristavi,
a abiturienta Šumarstva Stjepana pl. Č i ko š a privremenim šumarskim vježbenikom kod
križevaSke imovne obdine sa sustavnimi berivi.


Umro. — Nakon kratkog bolovanja umro je naglom smrću kr. nadlugar Iva n
Marković 12. veljafie 1893. Pokojnik je spadao medju najvrstnije lugare, te je
bio s toga 5esto odlikovan time, što je upravljao kojom od šumarija područja kr. šumarskoga
ravnateljstva. Isti je bio takođjer i članom gumarskoga družtva od godine
1891. Pokoj mn duži!