DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1893 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 158 —


§.9.


Za svrhe znanosti i obuke vlastna je politička oblast dozvoljivati iznimke
od svih zabrana ovoga zakona.


Uz privolu vlastnika zemljišta i lovnog ovlaštenika može dozvoliti kralj,
kotarska oblast (gradsko poglavarstvo) pouzdanim osobam, da smiju po koju
pticu pjevicu za držanje u sobi uhvatiti u vrieme, označeno u §. 6., a za
ptice, koje se nemogu u to doba uhvatiti i za trajanje lovostaje u §. 5.


§. 10.


Bezuvjetno zabranjeno je hvatati ptice pjevice navedene u izkazu A. u
velike i u tu svrhu rabiti za to prikladna hvatala.


§ 11


Tko se ogrieši o taj zakon ili o naredbe izdane na njegovu osnovu,
kaznit će se po političkoj oblasti globom od 1 do 50 for., ili ako je globa neutjeriva
primjerenim zatvorom.


Jednakom kazni kaznit će se i onaj, koji propusti odvraiti od prekršaja
toga zakona djecu ili druge osobe, koje su podvržene njegovoj vlasti, povjerene
njegovoj brizi ili spadaju njegovoj družini.


§. 12.


Osim globe, odnosno kazne zatvora moći će se odrediti i zapliena ptica,
gnjezda i jaja, prisvojenih proti ovomu zakonu, pak i orudja, koje je rabilo ili
tek trebiilo rabiti za hvatanje ili ubijanje ptica, za razorenje ili vadjenje
gnjezda i jaja, bilo to orudje vlastnikom krivca ili drugoga koga.


Nebude li moguće progoniti ili osuditi koju osobu, valja odrediti zapljenu
bez obzira na §.11.
§ 13.


Organi javne sigurnosti, kao što kr. oružničtvo, redarstvo, osobe zaprisegnute
za nadzor šumarstva, lova i ribarstva, poljari i puđari, a kraj njihimenito
i članovi družtva za zaštitu životinja dužni su, čim opaze koji prekršaj
ovoga zakona, prijaviti ga bud kotarskoj oblasti bilo mjestnorau načelniku, koji
valja da prijavu predloži nadležnoj političkoj oblasti na uredovanje.


§. 14.


Počini li više osoba zajedno prekršaj, jamčiti će solidarno za naknadu štete.
Novčanu globu valja u osudi izreći napose za svakoga pojedinoga prekršitelja.
U osudi valja takodjer ustanoviti štetu i troškove, koji su potekli s prekršaja,
a prijavljeni su za razprave.
Bude li prijavljenik riešen od obtužbe, valja prijavitelja osuditi na troškove
postupka.