DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1893 str. 39     <-- 39 -->        PDF

- 157 —
Osnova zakona za zaštitu ptica.


§ 1


Zabranjeno je razarati gnjezda, razbijati ili vaditi jaja, vaditi ili ubijati
mladjad, nudjati na prodaju ili tržiti gnjezda, jaja i mladjad svih divljih, a neškodljivih
ptica.


Nitko nesmije bez opravdane nužde ni na zgradah ni u dvorištih gotova
gnjezda razarat ili mladjad uništavati.
Samo prazna gnjezda slobodno je skidati i odstranjivati.


§ 2.


Najstrože je bez iznimke i u svako doba zabranjeno hvatati i ubijati sve
ptice, živu(!e poglavito o zareznicih ili inače koristne i ptice pjevice, koje su
navedene u prilogu A.


§ 3.


Ptice neškodljive, koje se dielomice hrane o zareznicih i koje su navedene
u prilogu B., smiju se hvatati i ubijati samo u stegah ovoga zakona.


§4.


U svako doba slobodno je pako hvatati i ubijati škodljive ptice, nabrojene
u prilogu pod C, i razarati im gnjezda i mladjad.


§ 5.


Ptice navedene u § 3. nesmiju se loviti od 1. ožujka do 15. rujna.


§. 6.


Hvatati i ubijati ptice, navedene u prilogu pod B., dozvoljeno je počam
od 16. lujna do konca veljače samo na osnovu pismene dozvole kr. kotarske
oblast (gradskog poglavarstva) uz predhodnu privolu vlastnika zemljišta i lovnoga
ovlaštenika. Takove ptice smiju se prodavati samo s perjem.


§ 7.


Hvatanje i ubijanje škodljivih ptica, navedenih u prilogu C, slobodno je
u svako doba ovlašteniku lova i onome, komu on to dozvoH.


§. 8.
Ako bi zaprieti´a pogibelj, da će ptice nanieti osobitu štetu na vinogradih,
vrtovih, usjevih, nasadih, voćnjacih i loznjacih, biti će kr. kotarskoj
oblasti (gradskomu poglavarstvu) u svako doba slobodno, dozvoliti vlastnikom
napadnutih mjesta, da ptice ubijaju, al i to samo sirieljanjem i koliko treba,
da se šteta odvrne. 0 takovoj dozvoli imade se vazda obaviestiti ovlaštenik lova.
Ptice, ubijene takovom dozvolom, nesmiju se prodavati.
ŠUMARSKI LIST 4/1893 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 158 —


§.9.


Za svrhe znanosti i obuke vlastna je politička oblast dozvoljivati iznimke
od svih zabrana ovoga zakona.


Uz privolu vlastnika zemljišta i lovnog ovlaštenika može dozvoliti kralj,
kotarska oblast (gradsko poglavarstvo) pouzdanim osobam, da smiju po koju
pticu pjevicu za držanje u sobi uhvatiti u vrieme, označeno u §. 6., a za
ptice, koje se nemogu u to doba uhvatiti i za trajanje lovostaje u §. 5.


§. 10.


Bezuvjetno zabranjeno je hvatati ptice pjevice navedene u izkazu A. u
velike i u tu svrhu rabiti za to prikladna hvatala.


§ 11


Tko se ogrieši o taj zakon ili o naredbe izdane na njegovu osnovu,
kaznit će se po političkoj oblasti globom od 1 do 50 for., ili ako je globa neutjeriva
primjerenim zatvorom.


Jednakom kazni kaznit će se i onaj, koji propusti odvraiti od prekršaja
toga zakona djecu ili druge osobe, koje su podvržene njegovoj vlasti, povjerene
njegovoj brizi ili spadaju njegovoj družini.


§. 12.


Osim globe, odnosno kazne zatvora moći će se odrediti i zapliena ptica,
gnjezda i jaja, prisvojenih proti ovomu zakonu, pak i orudja, koje je rabilo ili
tek trebiilo rabiti za hvatanje ili ubijanje ptica, za razorenje ili vadjenje
gnjezda i jaja, bilo to orudje vlastnikom krivca ili drugoga koga.


Nebude li moguće progoniti ili osuditi koju osobu, valja odrediti zapljenu
bez obzira na §.11.
§ 13.


Organi javne sigurnosti, kao što kr. oružničtvo, redarstvo, osobe zaprisegnute
za nadzor šumarstva, lova i ribarstva, poljari i puđari, a kraj njihimenito
i članovi družtva za zaštitu životinja dužni su, čim opaze koji prekršaj
ovoga zakona, prijaviti ga bud kotarskoj oblasti bilo mjestnorau načelniku, koji
valja da prijavu predloži nadležnoj političkoj oblasti na uredovanje.


§. 14.


Počini li više osoba zajedno prekršaj, jamčiti će solidarno za naknadu štete.
Novčanu globu valja u osudi izreći napose za svakoga pojedinoga prekršitelja.
U osudi valja takodjer ustanoviti štetu i troškove, koji su potekli s prekršaja,
a prijavljeni su za razprave.
Bude li prijavljenik riešen od obtužbe, valja prijavitelja osuditi na troškove
postupka.