DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1893 str. 39     <-- 39 -->        PDF

- 157 —
Osnova zakona za zaštitu ptica.


§ 1


Zabranjeno je razarati gnjezda, razbijati ili vaditi jaja, vaditi ili ubijati
mladjad, nudjati na prodaju ili tržiti gnjezda, jaja i mladjad svih divljih, a neškodljivih
ptica.


Nitko nesmije bez opravdane nužde ni na zgradah ni u dvorištih gotova
gnjezda razarat ili mladjad uništavati.
Samo prazna gnjezda slobodno je skidati i odstranjivati.


§ 2.


Najstrože je bez iznimke i u svako doba zabranjeno hvatati i ubijati sve
ptice, živu(!e poglavito o zareznicih ili inače koristne i ptice pjevice, koje su
navedene u prilogu A.


§ 3.


Ptice neškodljive, koje se dielomice hrane o zareznicih i koje su navedene
u prilogu B., smiju se hvatati i ubijati samo u stegah ovoga zakona.


§4.


U svako doba slobodno je pako hvatati i ubijati škodljive ptice, nabrojene
u prilogu pod C, i razarati im gnjezda i mladjad.


§ 5.


Ptice navedene u § 3. nesmiju se loviti od 1. ožujka do 15. rujna.


§. 6.


Hvatati i ubijati ptice, navedene u prilogu pod B., dozvoljeno je počam
od 16. lujna do konca veljače samo na osnovu pismene dozvole kr. kotarske
oblast (gradskog poglavarstva) uz predhodnu privolu vlastnika zemljišta i lovnoga
ovlaštenika. Takove ptice smiju se prodavati samo s perjem.


§ 7.


Hvatanje i ubijanje škodljivih ptica, navedenih u prilogu C, slobodno je
u svako doba ovlašteniku lova i onome, komu on to dozvoH.


§. 8.
Ako bi zaprieti´a pogibelj, da će ptice nanieti osobitu štetu na vinogradih,
vrtovih, usjevih, nasadih, voćnjacih i loznjacih, biti će kr. kotarskoj
oblasti (gradskomu poglavarstvu) u svako doba slobodno, dozvoliti vlastnikom
napadnutih mjesta, da ptice ubijaju, al i to samo sirieljanjem i koliko treba,
da se šteta odvrne. 0 takovoj dozvoli imade se vazda obaviestiti ovlaštenik lova.
Ptice, ubijene takovom dozvolom, nesmiju se prodavati.