DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1893 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 154 —


Govornik naime u zdravici spominje, da ponajprije veoma cieni onu Be-
do-evu zaslugu, što je odustao od oponašanja, a stvorio tako rekuć čisto madjarsko
šumarstvo. Kod šumskoga gospodarenja postavio se je Bedo na na sigurniji
temelj potrajnoga gospodarenja, jer se je kod uredjivanja prihoda oslonio
na razdiobu površina. Jubilant zasnovao je gruntovnicu evidencija šumskog
posjeda, uredio je strukovno gospodarenje, odnošaje plovitbe, izvažanja i uuovčivanja
šumskih proizvoda. S njegovim je imenom spojeno pošumljenje opustošenih
šuma i goljeti; on je uveo bezplatno razpačavanje šumskih biljki u velike.
Njegove duševne radnje jesu plod oživotvorenja šumskih nadzorničtva i
šumskih upravnih povjerenstva kod županijskih oblasti. Bedo je ustrojio škole
za uzgoj pomoćnog šumarskog osoblja; njegovoj čvrstoj volji ima se zahvaliti,
da je bivše urbarijalne obćinske šume uzeo u državnu upravu.


Bedo je nastojao, da ugarsko šumarsko družtvo stvori onakovim, kakovo
je. Ono se danas daleko i preko granica Ugarske priznanjem i poštovanjem
spominje.


A unatoč svim tim zaslugam ima žalibože pojedinaca, koji se Bedoovim
zaslugam rugaju, koji preziru sve ono, što je stvorio, koji omalovažuju udomljen
sistem uprave i gospodarenja državnih šuma. Ovakovi ljudi nisu zaista pravi
prijatelji domovine, nego to su ljudi, koji su nadahnuti lih sebičnim! interesi
koji su udarili stranputicom neznanstva i koji uslied krivih informacija napadaju
tamo, gdje se samo hvala izreći mora. (Burno odobravanje). Kod toga zaboravljaju
napadatelji postojećega sustava, da se pogrieške prošlosti u kratkom
roku od 10—20 godina ne mogu izjednačiti, te bi Bedo-u sa malenom bezđušnošću
lako za rukom poći moglo, da postigne veće, dapače zadivljujuće resultate,
imenito kod čistoga prihoda državnih šuma jednostavnim sniženjem obhodnja,
pa ipak on je baš u korist budućnosti protivno radio. (Živahno odobravanje).


Da kritičari današnjega sustava šumarstva promozgaju bitnost šumarskoga
gospodarenja lasno bi uvidili, da se nov pravac neda naprečac provesti i da nije
bilo moguće na jedanput riešiti velike zadaće, koje zahtjevaju uvidjavne radine
i razumne šumarske činovnike.


Za ratovanje treba osim dobroga vodje i dobre čete, a bez novca oružja
i hrane otupaviti će i najbolji vodja. Neprijatelji sadašnjega sustava mogu doduše
govoriti što ih je volja, ali neće jim nikada poći za rukom, da na polju
šumarstva polučene ogromne zasluge Bedo-a omalovaže. Govornik diže čašu na
zdravlje Bedo-a, te želi, da mu se pedesetgodišnjica sjajnije proslavi. (Burni
eljeni).


Poslie Feilitzscha govorili su još mnogi drugi, a osim toga i predsjednik
vrhovnoga računarskoga dvora Stjepan Rakovszky, koji je prisutne Hrvate srdačnom
dobrodošlicom nazdravio. Njegov je govor popraćen burnimi uzklici
„živio" i ^eljen!"