DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1893 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 152 —


Proslava dvadesetpet-godišnjice ug. zemaljskoga nadšumarnika
Alberta pl. Bedd-a.


Na 4. ožujka ove godine kao na dan dovršenoga 25 godišnjega službovanja
priredili su strukovnjaci državnih šuma svome vodji Albertu pl. Bedo-u.
ministrijalnom savjetniku i zemaljskom nadšumarniku vanredno srdačne ovacije.


Otmene ličnosti naroda, izvrstni i marljivi radnici na polju kako šumarske,
tako i inih srodnih gospodarskih struka došli su iz najdaljih krajeva Magjarske,
Erdelja, Hrvatske i Slavonije, da izraze ne samo pođpuno zadovoljstvo,
nego i najiskreniju odanost i ljubav jubilantu.


Glavni dio svečanosti proslavljen je u sjajnih prostorijab doma ugarskoga
šumarskoga družtva. Prisutno je bilo preko 400 sudrugova i štovatelja Bedo-a,
a medju njimi spominjemo: ministra predsjednika Šandora Weckerle-a; Andriju
grofa Bethlena, sadašnjega i Pavla grofa Szecheny-a prijašnjega ministra poljodielstva;
Nikolu Fehera, sadašnjega i Šandora Matlekovitsa prijašnjega državnoga
tajnika ministra predsjednika. Osim toga bili su prisutni još i Desider Banffy
predsjednik parlamenta; Aurel Miinich i Franjo Kiralj, narodni zastupnici; svi
ministerijalni savjetnici ministarstva poljodjelstva; množina prijatelja, štovatelja,
znanaca, a osobito strukovnjaka, od kojih je potonjih preko tri stotine pohrlilo
iz svih krajeva, da proslave četvrtstogodišnjicu obljubljenoga i zaslužnoga vodje.


Prisutni bijahu ponajviše svečano u fraku obučeni, a ostali su obukli svečanu
službenu odjeću. Nakon što su se štovatelji jubilanta sastali, pozvan je
Bedo k svečanosti po izaslanstvu, u koje bje i veleštovani naš predsjednik hrv.slav.
šumarskoga družtva Milan pl. Durst izabran.


Prvi nagovori svečara šumski ravnatelj iz Marmaroša Szigeta Julio Scholz,
koji je u svečanom govoru nabrojio i naglasio zasluge jubilanta, koje si je stekao
na polju šumskoga gospodarenja i procvata šrmarske ugarske literature,
kojom je ugarsko šumarstvo stupilo u red naprednijih kulturnih evropskih
zemalja.


Na koncu burnimi uzklici popraćenoga govora odkriven je predmet uspomene,
koji je komponovan po glasovitom kiparu Alvisu Stroblu. Ovaj od mramora
i bronza u visini od preko 2 metra izradjen kip predstavlja nam zanimivo
djelovanje zem. nadšumarnika Bedo-a. Na mramornom podnožku uz visoku
pečinu i uz staru u opustošenoj šumi vjetrom prelomljenu jelu postavljen
je dobro pogodjen kip Bedo-a, kako on naloge i upute daje. Na pečini je odtisnut
naslov ugarskoga šumarskoga zakona. Podnožje kipa nakićeno je sa dva
elegorička kipca, od kojih nam jedan predočuje gojitbu šumž, u osobi mladjahne
smrekove biljke sadeće slovačke djevojke, na drugoj pako strani stoji
szekeljski šumski radnik, izradjujuć upravo sad oborenu jelu, što predstavlja
izradbu šuma.


Nakon toga podigao se je predsjednik parlamenta Desider grof Banfify,
da kao drugi podpredsjednik šumarskoga družtva nazdravi jubilanta. U tom
govoru nacrtao je Banffy u kratko djelovanje Bedo-a oko promicanja šumar