DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1893 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 150 brzog
poslovanja i praktičnog pregleda tog ogromnog duga morala uvesti još
njeka pomoćna ili pregledna knjiga, register i tomu slično uz očevidnik, jer su
u ovom posliednjem uknjižene sve prijave bezrazlike na sjedište štetočinitelja,
okolicu ili obdnu, a nisu sbližene i ujedinjene stavke dugo vine, te opet računovodja
ne može uredovati, kako bi to sam predmet zahtjevao. Nu zato se
očevidniku ne može zaniekati, da je iztisnuo tri bivša zapisnika, pristedio đragocieno
vrieme i šumaru i protustavniku.


Ponukan predidućim obrazloženjem zasnovao sam uz očevidnik „d ugovn
u knjigu " za svako selo napose, koju evo predočujem u prilogu ovoga
članka sa praktičnim primjerkom, a kr. zemaljska vlada izvolila je svojom naredbom
od 17. rujna 1892. broj 43128 na predlog predpostavljenog mi gospodarstvenog
ureda podieliti dozvolu, da se te dugovne knjige uvedu, ter dozvolila i
potrošak za nabavu iznosom od 220 for.


Prva banska imovna obćina imade u svom području 128 sela. Za svako
selo nabavljena je po jedna takova dugovna knjiga, a množina listova ustanovljena
je prema broju kuća i obitelji tako, da je za svaku kuću otvorena
jedna strana, a osim toga uvezan Jje stanoviti broj tiskanica za nove kućne
brojeve, koji će nastati uslied diobe, a osim toga i za takove obitelji, koje stanuju
u pojedinih selih bez kućnoga broja.


Ja ću sada u te dugovne knjige unašati dosudjene šumske odštete ne
samo iz očevidnika, nego ću i sve starije dugove iz do sad postojećih šumskokaznenih
zapisnika prenieti. Tim ću ujedinitij stegnuti dug za svaki kućni
broj, pa mogu s veseljem danas već izjaviti, da mi je pošlo za rukom od 1.
prosinca 1892. do 7. siečnja 1893. dogotoviti 50 sela, dakle polovicu tog ogromnog
posla, te mogu svakoga od štovanih sudrugova uvjeriti, da sam polučio
veliki uspjeh glede valjanog pregleda i brzog uredovanja. Da će ti zapisnici
biti vrlo dobri za porabu, osvjedočio sam se o tom već i sam, jer se do sad
sgotovljenimi zapisnici skoro svaki dan služim.


Na koncu spomenuti ću još i njeke koristi, koje nalazim u tih dugovnih
knjigah.
Kod I. banske imovne obćine namješten je posebni ovrhovoditelj, koji uz
157o ovršne troškove utjeruje dužne šumske odštete. U vrlo kratkom vremenu
kadar sam mu pružiti točan popis pojedinoga sela i dug pojedinog štetočinitelja.
I ovrhovoditeljev posao mnogo je uspješniji i napredniji, jer kod sastavka
položnice za odpremu novca netreba razredjivati utjerane novčane iznose
na pojedine stavke, nego odprema novac u ukupnom iznosu.
Upravitelj gospodarstvenog ureda moći će u svako doba prosuditi, kada i
koja sela navaljuju na šume, a to mu može dobro doći osobito prigodom pregledavanja
srezova, jer nalazi grupiran dug u pojedinoj knjigi za pojedinca.
Iz izkustva nam je poznato, da često puta sam lugar i označi u prijavnici
pogriešan kućni broj štetočinitelja.
Kod razpravnih oblasti i nehotice se uvuče taj krivi broj u osude, te
može ostati kroz godine zabilježen u zapisniku, dok se kojim slučajem na to