DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1893 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 149 —


polju svoju djelatnost razvijaju, i koji će prema tomu biti u stanju, da moje
mnienje pravedno ociene.


Naputak C. §. 28. odrtdjuje tiskanice (obrazac 7. i 8) za tu očevidnost.
Liepo su sve te tiskanice zamišljene i osnovane, ali prolazeć godina za godinom
nastadoše razne nepredvidjene okolnosti; dug šumskih odšteta (znatno i
ogromno se poniDOžao, a to sve sada zadaje uredujućem računovodji silnu brigu
i teret, kada vidi oko sebe orijaške zapisnike, kad vidi da ne može svoju marljivost
i radinost dovesti u sklad sa praktičnom preglednošću, a nije u stanju
da zadovolji zakonskim odredbam i opravdati sam pred sobom pa i pred predpostavljenim
onu odgovornost, na koju je vezan.


Uzdržati najveću točnost u evidenciji šumskih odšteta, koje su dio imovine
svake imovne obćine, ne samo da je dužnost svakoga računovodje po
gornjem paragrafu, nego mora biti i svetinja njegova. A naproti tomu držim,
da je svakoga od nas dužnost, da svakom šumoštetniku kao dužniku imovne
obćine, u svakom času, što no rieč: ,i u danu i u noći" može dati čist račun
duga, odplate u gotovom novcu i odradnje, koju je šumoštetnik na račun dužne
odštete kod šumsko-ogojnih radnja u šumi obavio.


Kod prve banske imovne obćine odradili su šumoštetnici u posliednjih četirih
godina svake godine 16 do 20 hiljada forinti. Šumar je izveo i dogotovio
kulturne radnje i predao račun gospodarstvenom uredu, koji ima da odpiše zaslugu
svakog pojedinog štetočinitelja. Poznato nam je, da svaki štetočinitelj
više puta u jednoj godini počini šumski kvar, a iz toga sliedi, da je njegov
dug propisan i uknjižen u pojedinom godištu na više mjesta. Imajući prva
banska imovna obćina oko 100.000 for. dužnih šumskih odšteta, lako si je
predstaviti tu množinu zapisnika, gdje su ubilježene pojedine stavke svakoga
dužnika.


Kako može protustavnlk sada točno odpisati zaslugu od duga, nego da
lista sve zapisnike kroz svih 18 godišta? Koliko će za taj posao trebati vremena,
ako se uvaže još i drugi poslovi, koji spadaju u djelatnost protustavnika.


Kr. zemaljska vlada pobudjena razlogom, da se u obće poslovodstvo kod
gospodarstvenih ureda i šumarija ujednostruči, odredila je svojom naredbom od


14. rujna 1891. broj 12219., da kazneni upisnik kod šumarija (obrazac 51.),
bilježnica (obrazac 7.) i glavni šumsko-kazneni zapisnik (obrazac 8.) kod gospodarskog
ureda odpadne. a mjesto tih trijuh zapisnika da se uvede „očevidnik".
U očevidnik unaša šumarija redomice unišle prijavnice šumskih šteta, te
zaključiv ga koncem svakoga mjeseca, predlaže ga gospodarstvenom uredu.


Gospodarstveni ured primiv presude političkih i sudbenih oblasti dužan je
taj očevidnik nadopunjavati i briniti se za utjerivanje dosudjenih odšteta, dočim
je zapisnik sam uredjen i zasnovan tako, da se u nj odpisuju sve odplate, odradbe,
odpisi i t. d.


Nije svrha moja da kritizujem odredbu višje vlasti, — to budi daleko od
moje namjere, ali moram uztvrditi, da bi se za držanje točne očevidnosti radi