DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1893 str. 45     <-- 45 -->        PDF

— 119 —


Izpra´ValS. u broju 2. „šumar, lista" za mjesec veljafiu o. g. podkrale
8U se krupne pogrieške u razpravi: „Prilozi za sjstematiku Conifera
na temelju anatomske structure listova" i to: — Antomie str. 4. redak 13., mjesto
Anatomie; figes str. 4. redak 13., mjesto tiges; cher str. 4. redak 13., mjesto chez;
Guetacees str. 4. redak 13., mjesto Gnćtacćes; Quale8 str. 4. redak 14., mjesto
Annales; euđoderm str. 5. redak 7., mjesto endoderm; snopić str. 5. redak 7.,
mjesto snopići; ab. firma str. 5. redak 37 , mjesto Ab. rirma; kuji str. 6. redak


36,, mjesto koji; ab. str. 6. redak 31., mjesto Ab.; pinsapo str. 7. redak 9., mjesto
Pinsapo ; glarea str. 7. redak 18., mjesto glauca; Strubing str. 7. redak 43., mjesto
Striibing; Strubing str. 8. redak 42. i 43., mjesta Striibing; Strubing str. 13.
redak 43., mjesto Strubing; Ab sybirica str. 13. redak 1., mjesto Ab. sibiriea;
ab. 8ybirica str. 13. redak 3., mjesto Ab. sibiriea; couiferami str. 13. redak 3.,
mjesto Coniferami; Lonr str. 9. redak 8. i 9., mjesto Iiink; ab. cephalonica str. 9.
redak 8. mjesto Ab. cephalonica; Ab. Brochyphylla str. 9. redak 20., mjesto Ab.
bracliyphylla; Veitchii str. 10. redak 7., mjesto Veitchi; Veitchii str. 11. redak
1., 19. i 24., mjesto Veitchi; Veitchii str. 12. redak 5., Veitchi; Zuec str. 10.
redak 13., mjesto Zuce; Cephalonica Luid. str. 10. redak 42., mjesto cephalonica
Iiind; Kordmaniana str. 10. redak 43., mjesto Nordmanniana; Nordmaniana str. 11.
redak 16., mjesto Nordmanniana; Ab. Brachyphylla str. 11. redak 2., 14., 16. i 25.,
mjesto Ab. brachyphylla; Ab. pinsape str. 11. redak 3., mjesto Ab. Pinsapo;
Ab. Cephalonica str. 11. redak 17. i 30., mjesto Ab. cephalonica; Ab. Cephalonica
str. 12. redak 4., mjesto Ab. cephalonica; Ab. Peetinata str. 11. redak 17., mjesto
Ab, peetinata; Ab. Peetinata str. 12. redak 2., mjesto Ab. peetinata; Glauca
str. 12. redak 24., mjesto glauca; Ab. Grandis str. 12. redak 33., mjesto Ab.
grandis; sui str. 12. redak 43,, mjesto svi; p. ajanensis str. 11. redak 9., mjesto


P. ajanensis; P. ajavensis v. Maerosperma str. 14. redak 32., P. ajanensis v. mierosperma;
P. sitehonsis str. 14. redak 38., mjesto P. sythen8is; P. excelza str.
15. redak 14., mjesto P. exeelsa ; P. pungers str. 15. redak 15., mjesto pungens;
P. Jescensis str. 15. redak 16., mjesto P. jesoensis; P. deicularis str. 15. redak 17.,
mjesto P. aoicularis; P. mjerosperma str. 15. redak 20,, mjesto P. microsperma;
P. mierosperma str. 15. redak 30., mjesto P. microsperma; P. Pattoria str. 15.
redak 37., mjesto P. Pattoniana; Ts. Metensiniana str. 16. redak 7., mjesto Ts.
Mertensiniana; Ts. Caroliniana str. 16. redak 12., 16. i 31., mjesto Ts. caroliniana;
Ts. Caroliniana str. 17. red. 1., 9. i 27., mjesto Ts caroliniana Engel.;
Ts. Sibolđi str. 16. redak 31. mjesto Ts. Sieboldi; Ts. Canadensis str. 17. redak
8., 28. i 34., mjesto Ts. canadensis; etomata str. 17. redak 17., mjesto stomata;
Carolina str. 17. redak 30., mjesto caroliniana i Mortensiniana str. 17. redak 32.
mjesto Mertensiniana.
Dopisnica uredničtva.


Veleštovanoj gg. piscem, koji su nam poslali članke za družtveni časopis, zahvaljujemo
se usrdno, te molimo, da nam i u buduće svojim perom pomognu. Mi smo
sve do sad priposlano priobćili.


U ostalom moramo sažaljenjem izjaviti, da su nas stari i mladi naši pisci na
cjedilu ostavili. Svatko bi želio, da naš družtveni časopis bude pravo ogledalo duševnog
napredka domaćih šumara, i svatko očekuje, da bude on i gradivom i sadržajem
zauimiv, ali malo se tko brini, da doprinese koje zrnce svoga truda i znanja,
da zaista tako bude.


*
ŠUMARSKI LIST 3/1893 str. 46     <-- 46 -->        PDF

— 120 -
Urednik sam samcat ima pune šake posla, da priredi za tisak potrebito gradivo,
a malo tko promišlja, koliko treba toga, dok se svaki mjesec naštampa 2´/2 do 3 tiskana
arka. Osim toga mora urednik prema jeziku lista izpravljati rukopise, obavljati
korekturu, reviziju, te sakupljati gradivo za sitnic e i t. d.


Ako dakle naš časopis nije po sadržaju onakav, kakav bi po želji mnogih naših
stručara i po samoj želji našoj mogao zaista biti, nije naša krivnja, pa s toga opetovano
molimo prijatelje našega šumarskoga družtva, da nam svojim perom čim kriepčije
pomognu, te da bar u budude nastoje o tom, da jim želja postane činom.


— P. D. g. M. E. u K. Vi se na nas srdite, što se Vaša razprava tekar sada
u časopisu priobduje. Zašto je to tako, pisati demo Vam u posebnom listu. U ostalom
opazili smo, da se i drugi pisci na nas srde, ali mi nijesmo krivi, što ne možemo u
našem časopisu priobćiti svaki rukopis, koji nam se pošalje. Da to učinimo, onda bi
se na nas vikalo, da neshvadamo svoju zadadu, a često došli bi i u takav škripac, iz kojega
se nebi bilo lako osloboditi, đočim bi dotični pisac iz toga škripca sretno izneo
svoju glavu.
To valja za onu gg. pisce, koji se na nas i sad još ljute.


P. n. g. M. 0. L. u Biogradu. Oprostite nam, ako iskreno kažemo, da i Vi
spadate međju one naše pisce, koji se srde, ako jim se odmah ne priobcuju svi priposlani
članci. Mi smo svakomu uslužni, kako ste se do sad dovoljno uvjerili, ali nemojte
ni Vi od nas zahtjevati, da se poslieđnji Vaš članak priobdi u „Sum. listu",
jer se je o onom, što Vi ondje pišete, ved prije toliko put pisalo i razpravljalo, da je
dotični predmet skoro posve izcrpljen, te bi naši čitatelji s nami nezadovoljni bili. Molimo
Vas, da nam pišete o čem drugom.
Ta hvala bogu, Vaše priznato strukovno znanje nede Vas na cjedilu ostaviti, a
ima tolikih životnih pitanja, koja duboko zasjecaju u sam život našega nai-oda, pak je
naša dužnost, da takova pitanja razpravimo, e da bude odtud i praktičn e koristi
narodu.


— P. n. g. V. D. u Zagrebu. Očekujemo obedani rukopis, jer ga trebamo za
budući broj „Sum. lista". Molimo Vas liepo!
— P. n. gg. B. K-vid u R. Čini nam se, da ste i Vi na nas zaboravili. Očekujemo
željno Vašu obedanu raduju.
— P. n. g. Alek. U. u Gl. Hvala Vam na priposlanom, te se preporučamo i
u budude.
— P. n. g. Lj. S-gyi u I. Jednu priposlanu vijesticu priobćili smo, dooim drugu
ne htjedosmo, jer nam je slična vijestica od drugog pisca stigla mnogo prije, nego
Vaša. Preporučamo se i u budude.
— P. n. g. J. E. u Z. Vaš poslieđnji članak nijesmo mogli do sad priobditi
s toga, što očekujemo na kemički način priredjenu artiju, da možemo upriličiti lik od
žira i lista, jer bi litografička slika skupa bila. Nemojte se zato ljutiti. Mi se obradamo
na Vas, kao na starog i prokušanog pisca, te vrlog prijatelja „Sum. lista", te se nadamo,
da nam se nedete iznevjeriti.
— Neka se zna. Molimo sve one nove pređbrojnike, koji su „Sum. list*
naknadnom nakladom za mjesec veljač u o. g. primili bez tablica, na kojima su otiskani
likovi k prvoj i drugoj razpravi, da nam to priobde, pa demo jim u bududem
broju „Sum. lista" manjkajude tablice naknadno poslati.
U ostalom upozorujemo gg. pređbrojnike, da se eveutualnom svojom molbom u
poslu reklamacije , glede predbrojke na đružtveni časopis, te glede članarine
svaki put obrate na p. n, g. đružtvenog tajnik a kr. nađšumara Ivan a Kolara,
pošto takovi poslovi na njega spadaju, a ne na urednietvo, jer se potonjemu samo
rukopisi priposlati imaju.


Uredničtvo i naklada hrv.-slav. šumarskoga diužtva. — Tisak O. Albrechta.