DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1893 str. 38     <-- 38 -->        PDF

,— 74 —


Očito-^a.rioe-*


P. n. gosp. urednice!
T^ije mi zaista na kraj pameti, da se inatim s propalim kandidatom učiteljstva,
s propalim trgovcem vina, koji sada po novinama trabi, da se već
20 godina bavi ribarstvom. Ne mogu se ozbiljno baviti sa ihtiologom, koji
znade, da je Acipenser stellatus „riedka u Dravi, nu u Dunavu običajna«,
dok je i mi (naime Glowacki, Sebišanović, ja i dr.) nismo mogli dobiti iz Drave,
a poznati i priznati magjarski ihtiolog 0. Herman nije je nikada mogao vi^
djeti iz Dunava; s ihtiologom, koji piše, da Pelecns cultratus ^dolazi
dosta često na zagrebačkom trgu" dok mi znamo, da više puta i čitava godina
prodje, da ni jednoga nema; s ihtiologom, koji t^rdi, da se na zagrebačkom
trgu prodavaju Petromjzon finviatilis i P. Planeri^) po 30
do 40 novč. litra, a kad tamo mi znamo, da nijedan PetromjzoB nije još nikada
donesen na zagrebački trg^ a to sve piše na jednoj jeditoj strani — a
da se drugima i ne bavimo.^) Bilo bi napokon ludo, da se branim, pošto na
str, 121(1)^) izrično kažem: „Samo se dakako sobom razumije, da su ovi ihtiološki
pabirci puka gradja^) bez stroge kritičke prigledbe; ta to u
obče nije moja radnja, nego tuđje gradivo. — Na str. pak 248(28)^
dodao sam opazku: ;,To je dakle sve što sam našao za vrijedno
priopćiti iz izvješća, koja su 1883. god. stigla kr, zem. vladi. Evo najboljega
dokaza^ kako se kod nas ne samo ne mari, nego se ni ne poznaje struka
tako važna za narodnu privredu kao što je ribarstvo. Nije mi na kraj pameti
upuštati se u razpravljanje stvari s tobožnjim stručnikom, koji spada u onu
vrst novinarskih suradnika, koji zoađu tudje radnje i tudje članke „eksploatirati
i fruktificirati", a ništa više. Ne treba mi se zaista braniti od čovjeka,
komu nisam povjerio radnju, koja nije bila za njega ; od koga sam brže bolje tražio
da mi vrati Borne-ovu knjigu: „Hanđbuch der Fischzucht" — koju mu


* Mi veoma žalimo na gosp. Dudana, što je on povod dao nazoGnom oSitovanju,
U ostalom izjavljujemo, da a buduniti eventualni odgovor g. Dudana, niti protuo.dgovor veleuS. gosp. prof, Brusine, i
ne odgovaramo niti za sadržaj gornjeg očitovanja, koje smo priobćili stoga, da budemo
pravedni prama gosp, prof. Brusini, kojega u velike štujemo i kao revnog ufienjaka i
našeg akademika. Uredništvo.


^) Čuvenomu se ihtiologu ne može dakako zamjerati što nezna, da je Petro mjzon
fiuviatiHs i P, Planeri jedna te ista riba; ali je upravo kolosalno kad
čovjek, koji se ve<5 20 god. bavi ribarstvom nezna, što je Petromjzon , a sto je
Cobitis . Takav je ribar kao jaje jajetu nalik lovcu, koji nezna razpoznati orla od
goluba. ,


^) Žalibog tako i koješta drugo 6ita se u .IzvjeUu trgovaSko-obrtne komore u
Zagrebu za godine 1886./90. (str. 259).
P Glasnik hrvat, naravosl đružtva VII. God. Zagreb 1892,
) A tu je pak gradju glasoviti ribar dobrabno npotrebioj mto moglo bi se
njemu re^i „paorturmut montes nascitur plagiator i novinarski