DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1893 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— ´TO´ —


Aleksander K^/ser ; šum. kandidatima I. razreda dosadanji siim. vježbenici Ernst
Hanto š i Emil To r a i, a šum. kaBdidatima 1. rasreda šum. kandidati IL razreda
Emil Kundrat, Emil E e Š a e r, Juiijo Morway i´Aleks. M a r i a n 7 L


— Kod kr. šumskog ureda u Otočcu povjerena je uprava rečenog ureda đosadanjem
upravitelju za pošumljenje krasa kr. šumarniku Eduardu Malbohanu . Osim
toga imeBOvani su kr. nadšumarima kr. šumar Vinko D r a 6 a r ; šumarima I. razreda
imenovani su Šumari 11. razreda Viihelm Per e i Kamilo Z a j c, a šum. kandidatima
I. razreda šum. vježbenici IL razreda Joban Š i m a t o v i Konačno promaknuti su: Nikola Njegova n kr. šumsko-raSunarskim oficijalom


1. razreda, te mu je povjereno vodstvo kr. šumarskog knjigovodstva u Otočcu ; Nikola
Sabli d kr. šumsko-rafiunarskim oficijalom I. razreda kod šumskoga knjigovodstva u
Otoi^cu; Mijo Križa n i Mijo Bošnja k kr. šumsko-raGunarskimi oficijali II. razreda
kod kr, šumskog knjigovodstva n Zagrebu 5 Bela pl. Thuransk j kr. šumsko-računarskim
oficijalom III. razreda kod kr. šumskoga knjigovodstva u Otočcu; upravljaju(5i
nadšumar Hinko Straša k kr. kontrolirajućim nadšumarom II. razreda, kr. šumar I.
razreda Mibael Masle k kr, npravljajut^im nadsamarom; kr, šumari II. razreda G-eza
pL H 0 r V a tj Josip K 0 z a r a č i Eobert Bokor kr, šumarima I. razreda ; šumarski
kandidat Pavao Dianovsk y kr; šumarom [I. razreda i šumarski vježbenik IL razreda
Gjuro pL L e b 0 c z k 7 kr. šumarskim vježbenikom I. razreda ; računarski oficijal
L razreda Vilim M aren i č računarskim reviđentom i upraviteljem Šumskog knjigovodstva
kod kr. nadšumarskog ureda u Vinkovcih, a kr. računarski oficijal II, razreda
Hinko Sol e kr. računarskim oficijalom I, razreda kod istoga knjigovodstva.
Umro. Lugar brodske imovne obu Babinojgredi u dobi od 40 godina.
Fo pređlogu nadlugara MikinČiča i Rakitiča sakupljeno je medju lugarima 21 for.
20 novč. za pokojnikovu udovu« Ugledali se u sličnom slučaju u taj liep primjer i drugi!


Šumarsko i gospodarsko knjlžtvo,


Tiskane su siieđede nove knjige:
Statistiscbes Jabrbucb des k. k, Ackerbauministeriums fiir das Jabr 1800.^


2. Heft: „Forst u. J a g d s t a t i s t i k", 8^ Wienj k. k. Hof-u, Staatsdruckerei,
a stoji 5 mrk.
— E n g e 1, Commer, R, Aeks.: „Ungarns Ho Iz i n đ u s t r i e fiir Holzbandler,
Holzindustrielle, Porstwirtbe u, s. w. Eine Monograpbie", 2. Tbeil, gr. 8**,^
Wien, W. Frick, a stoji ukupno 9*60 mrk.
— yelnovsk7, Frof. Dr. J.: „Neue Naebtrage zur Flora v,on
Buigarien " (Aus Sitzungsber. d. k. bobmiscben Gesellscb. đ. Wiss,) gr, 8^, Prag,
F, Bivnač, a stoji 24 novČ. -´
Siinioe«


Natječaj. Kod kr. šumskog ravnateljstva u Zagrebu imaju se popuniti 7 lugarakib
mjesta IV. razreda. Beriva su 8liede24 metr. bvati gorivnib drva, 3 rali zemlje i 2 for. za pisarnički paušal.


Molitelji imaju svoje molbenice predložiti rečenom ravnateljstvu za 6 tjedana.
Trazi se mjernik, koji će preduzeti omedjašenje međja kod vlastelinstva u Kutjevu
u nkupnoj duljini od 376 kilometara, a platit de mu se 14 for. od kilometra
obavljenog posb,


l^ernik imati_ de esim toga toSno postaviti medjašmce sa stupovi, koji (5e mu se


dopremiti, te vlastitim troSkom međjašnice prosjeci sa 4 met. širokimi prosjeci
Sav ovaj posao ima mjernik valjano dovršiti kroz lieio a s
Pobližu uputti daje šumski ured vlastelinstva u Kutjevn "