DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1893 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— G9 —


od smrzavice, da uslied toga dogadja se, da se i pod 83 ^ sjeverne širine za
toli kratkotrajnog ljeta zelene livade pojave, na kojiiaa onda goveda pasu, te
i mnogobrojni cvietovi saretie leptire primamljuJTii


Krivo bi bilo mriienje onoga, koji misli, da je saoio polarna biljka tako
otvrdBula proti vanjskim uplivom.
Oaa doduše podaaša srarzavicu kao nijedna druga, nu zato nemora da
podnaša silnu žegu sunca, te dugotrajnu sušu pustare.


Inaka je sudbina biljka, koje azijske stepe svojini zelenilom prolazno
riese. One u zimi imadu podnieti smrzavicu, koja je skoro jednaka polarnoj
zimi, a u ljeti izvrgnute su žegi, koja je slična onoj u Sahari. Na ovakove
biljke upliva tečajem jedne godine razna temperatura, od koje je najviša po
prilici iOO´´ C. iznad najniže, a biljka ipak postoji, te uztraje na svom mjestu
unatoč silne zime i sunčanoga žara. To je živa slika životne snage, te primjer Ijudem,
da se i u buri života za njom povedu^ te da se prilagode svakoj bjedi i nevolji.


Sz. ´


JIJ J1 ^3 ´J-´»A-JE^


Sa drvarskog tržišta.


Prodaj a drva. Kod gospodarstvenog ureda I, b^mske imovne obdine u Glini
obaviti će se 4- veljače t. g. dražba drvlja, koje je prošle godine u šumi „Aagjelina
kosa" polomio silan vilior. UzklicDa ciena čini 8336 for. 42 nove.


Jeffcimba. Kod gospodai-stvenog ureda ogulinske imovne obdine u Ogulinu obaviti
će se 9. veljače t. g, jeftiooba na pismene ponude glede dobave 100 inetr. hvati
bukovog ogrievnog drva i.j II. i IIL razreda za skladište drva u Slunju.


Uzklična ciena, koja se nudja za izradbu, dovoz na skladiStej čini za podpunt
metr. hvat I, i II, razr. 7 for., a za III. rax. G for.
Drva će se imati izraditi u šumah j,Lipovvrh f Popovvrb" kot. šTimanje piaške.


OsobEne vsestL


Imenovanja. Kr, zenaalj. vlada, odjel za unutarnje poslove, imenovala je u
smislu normativne naredbe od 2. ožujka 1S91. br. 30551. es: 1890. glede izpita
kandidata za lugarsku odnosno šum, tehničku pomcc´nu službu kr. nadšumara županije
varaždinske Franju X. Kesfcerčank a i kr. nadšumara zagrebačke županije Vilima
Dojković a predsjednikom izpitnog povjerenstvu kod recenib ži:p. oblasti na tri godine.


— Kr, ugar. ministarstvo za poljodjelstvo promaknulo je u vee i piaćevn i
razred kod kr, šum. ravnateljstva u Zagrebu službujuc^eg kr. sumarnika Hiigu G r u D da.
kr. nadšumare Ivana Kolara i Julij;; Kuzmu, te kr. šumara ^lt\ksii Brausiia.
Nadalje imenovani su kr. nadšumaria\a sliedeći šnm-^vl: August Kuži ć ka, JoLan
Zezulk a i Albert Eosmanith , (kojemu je povjeres-ia uprava nad/;ornictva za pogumljeaje
krasa); kr. šumarima imenovani su šuu--. kaiididati Dragutia Pola ček