DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 12/1892 str. 47     <-- 47 -->        PDF

~ 551 — .


drugog pomoćno-upravnog osoblja, koje je namješteno kod zemaljskih. državBib oblasti
1 ureda, te kod moraliiih korporacija i privatmli vlastela u trojednici.


Šumarski kolenđar za god. 1893. može rabiti i kao siužbovni k za gumarsko
osoblje.


Preporučamo taj vrška i u svakom pogledu koristan koieadar našim vriednim
struSujakom. Kod naru^be neka se naznači, da li se želi imati kolenđar s dodanim
rastriranim papirom za biiježke, kao što i dojakošnja izdanja, a u tom slupaju
stoji komad 1 for. 20 novč. 112 nefrankirano poSiljanje naručitelju ili se želi imati
koIendar ujedno sa^ službovnikom^ a onda stoji komad 1 for. 60 novč. takodjer
uz nefrankirano pošiljanje naručitelju.


Naručbe prima izdavatelj koiendara. Naručitelji neka nasnače, hoće li imati kolendat
uz poštansko pouze(5e ili uz naknadno priposlaBJe novčanog iznosa.


Iz prakse sa kemijskim! gnojivi ili uspjesi polučeni kemijskimi gnojivi
na poglavitih gospodarskih biljkah u kr. sveueilištnom botaničkom vrtu u
Zagrebu. Izveo i napisao Mat. J. Dudan, oenokemik — sa dva dodatka — Zagreb,
1893. Ta knjižica štampana je vlastitom nakladom na 88 str. u osmini. Cien a 50
nvč Knjižica dobiva sekod spisatelja u Zagrebu.


Ovo je najnovija radnja našeg suradnika gosp. M, J. Dudana, koja sa knjižicom
„Preokret u poljodjelstvu" od istoga štampana nakladom kr. sveučil. knjižare


E. F. Auera u Zagrebu sačinjava jednu podpunu cjelinu.
Mi smo pomnjivo proučili tu knjižicu, koja je malena obsegom, nu vrlo zanimivim
sadržajem, te se posve slažemo s ocjenom ostalih naših strukovnih listova, koji kao
prvu posve originalnu radnju te ruke u našoj gospodarskoj literaturi označuju.


Kad se promisli, da je gosp. M, J, Dadan kao privatni stručnjak punih pet i
pol mjeseci sam priredio tlo, sijao, okopavao, plievio, požeo, te plodine mlatio i mjerio,
onda mu zaista moramo čestitati na njegovoj uztrajnosti i požrtvovnosti, te se od srca
radujemo, Što je prvi prokrčio put na toj po nas prevažnoj grani narodne privriede.


Ne samo da če svi inteligentni gospodari u toj knjižici nači dovoljne pouke,
imenito glede žitarica, nego 6e i naši šumari u njoj nači potrebite propise za gnojenje
mladib šumskih nasada. Neima dvojbe, da kod svib mladih nasada, osobito u našem
KrasUj mogu nam biti kemijska gnojiva od neprocienive vriednosti, jer s istimi može
šumar pospješiti razvitak smreke, omorike, bora i jele kao i bjelogorice, te tim ojačati
nasade i osiuurati buduću šumu. U tom pogledu preporučujemo ovom prigodom članak
gosp. M. J. Dudana: „0 racionalnijem njegovanju mladib gumskib nasada"
u br. S. „Šum. lista^ str. 353. našim šumarom na uvaženje. U ostalom tvrdo
smo uvjereni, da svaki šumar, koji želi napredovati, mora da bude upučen u najnovije
obrete- agrikulturne kemije, pa s toga najtoplije preporučamo našim člacovom, da si
nabave kako knjižicu: „Iz prakse sa kemijskimi gnojivi*, tako i onu „Preokret
u poljo dj elstv u", ´ V. K.


Osobne viestL


Imenovanja Ban kr. Hrv. Slav. i Dalmacije blagoizvoljelo je iz službenih obzira
premjestiti kr. županijskoga nadsumara Vilima Dojković a kr. županijskoj oblasti u
Zagrebu, a kr. nadsumara Franju Kes t erčank a kr, županijskoj oblasti u Varaždin;
abituriente šumarstva Svctozara Yu čk 0 vi ć a i Milana BorLića imenovati šumarskimi
vježbenici kod ogulinske imovne občine u privremenom svojstvu sa sustavnimi berivi.


Ban kraljevinab Hrv. Slav. i Dalmacije blagoizvoHo je nadalje imenovati na
gospodarsko-šnmarskom učilištu u Križevcih asistenta šumarske struke Ivana Partaš^ a
pravi m učiteljem iste struke; asistentrMiju Grab a pravi m učiteljem gospodarske
strukea izučenog agronoma Otona Frangeš a asistentom gospodarske struke, te k-o