DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1892 str. 46     <-- 46 -->        PDF

. ™. 550 ™


graba sa 253 m´´^ za gradivo i 5B9 m^ z% gorivo u procjenbeuoj vriednosti od 2253
for.;. u šumi „Gjepuš" 310 hrastova, 1 briest sa 441 m^ za gradivo i 20 58 m´^ za
gorivo n procjenbenoj vriednosti od 5326 for.; u Šumi j^Smogva" 676 hrastova, 48
grabova sa 1544 m^ za gradivo i 3828 m^ ga gorivo u procjenbenoj vriednosti od


14.764 for,; u Burni „Varadin" 579 hrastova^ 33 jasena, 41 briest sa ,751 m^ za
gradivo i 3904 m^ za gorivo u procjenbenoj vriednosti od 8538 for.; u šumi „Županja"
270 Hrastova, I4 briestova^ 46 grabova sa 857 XG? za gradivo i 1586 m^ za
gorivo u prpcjenbenoj vriednosti od 8242 for,; u šumi j^VratiČna" 336 brastova, 2
jasena, 91 briest^ 16 graba 1389 m´^ za gradivo i 2898 m"^ za gorivo u procjenbenoj
vriednosti od 14.510 for.; u sumi ,,NakIo" 396 hrastova, 3 briesta, 3 graba sa
417 ra® za gradivo i 2114 m^ za gorivo u procjenbenoj vriednosti od 4682 for.-u
§umi ^NepreĆava" 944 brasta, 147 jasena, 76 briestova, 39 grabova sa 2748 m^ za
gradivo i 7325 m´^ za gorivo u procjenbenoj vriednosti od 27.660 for.; u Šumi „Eadinaka"
90 hrastova, 16 briestova sa 91 m^ za gradivo i 834 m´^ za gorivo u procjenbenoj
vriednoiiti od 1335 for. i napokon u šumariji klenafiko j u ^Vitojcvačko
Ostrovo" 215 brastova, 4 jasena, 36 briestova, 56 grabova sa 2>Q rn´^ za cjepanje i
1273 m^ za gradivo i 1273 m´^ za gorivo u procjenbenoj vriednosti od 1173 for,
dakle ukupno 4056 hrastova, 212 jasena, 318 briestova i 413 graba sa 8903 m^ za
gradivo i 27.377 m^ za gorivo dakle u ukupnoj procjenbenoj vriednosti od 91.948 for.
Dražba de se obaviti izključiv ustmene ponude jedino na predložene oferte.
Ponude imaju se predati do 11 sati prije podne 5. prosinca 1892,


K ponudi ima se priložiti vadiuni od 5 postot. procjenbene vriednosti one hrpe
stabala, na koju ponuda glasi.


Pobližji uvjeti mogu se saznati kod gospodarstvenog ureda petrovaradinske imovne
obc´ine u Mitrovici i kod gornjih šumarija.


Izvoz dužica preko Bieke i Trsta u prvom poljeću. Izvoz dužice preko
Bieke i Trsta bio je u prošlom mjesecu relativno vrlo slab, te iznosi u cielom lj220 000
kom. (u lipnju prošle godiue 6,580.000); od toga se izvezlo u Talijansku 642,000
komada^ a u Francezku 476.000. Kolik je manjak kod izvoza dužice u Francezku
napram predjašnjim godinam vidi se iz sliedećega: od 1. siečnja do 30. li poja god.
1892. izvoženo je ukupno 15,840.000, 1891. god. 33,560.000, a 1890 god. 21,560.000;
od toga odpada na Francezku 1892. god. 11,270.000, 1891. god. 30.400.000,
1890. god. 18,720.000, na Talijansku : 1892. god. 3,400,000, 1891. god. 2,120.000,
1890. god. 1,830.000 komada. Da će se trgovina sa Francezkom poboljšati, neima
dvojbe, pošto će oni sa tamošnjim! velikimi kompleksi šum^ naskoro svršiti^ a potreba
za dužicu biva sve to veda. Naprotiv postaje uvoz u Talijansku sve veći; a nadati se
je, da <5e još uviek rasti, osobito kad <5e Tasijanska na tem^elju novih trgovačkih
ugovora sve više vina u inozemstvo slati. Trebalo bi i to u obzir uzeti, da Talijanska
namjerava pošiljati vina u većoj mjeri u našu monarkiju, pa će onda sa trgovci vina
u svezu stupiti, Što će takodjer biti od velikog upliva na izvoz naše dužice.


Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.


Hrvatski šumarski kolendar za god, 1893., XIV:. tečaj. Kr. vladni
gumarski nadzornik g, iVlijo Vrbanić izdao Je kao i prošlih godina „hrvatski šumarski
kolendar" za god. 1893. koji je već i dotiakan. Taj kolendar sadržaje sve potrebite
skrižaljke i.službene naputke, koji se u vanjskom službovanju u svakoj prilici
dobro npotriebiti mogu.


Skrižaljke su pomnjivo sastavljene i nadopunjene. Taj kolendar zaprema preko
15 štampanih araka u žepnoj veličinij t© je u iyemu uvrSten i šematizam lumsrskog i