DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1892 str. 44     <-- 44 -->        PDF

~ 548 —


igrao kao nestašan dečko, pod njom se sada odmaram kao devetdeset godišnji
starac bez da se je zlata u bevou god pronijenila.


U ostalom, o istinitosti gornje tvrdoje, da je slaba hrana uzrok zlatine
bolesti i da je neposredna posljedica bolesti žutilo zlatiaa lišća, brzo ćemo se´
uvjeriti. Pobrinuti ćemo se, da nabavimo zrela ploda zlatina, te ćemo ga dati
posijati u prikladno tlo, pa onda spokojno čekati potvrda gornjih nazora- Bez
ikakovog drugog uticaja pustiti ćemo, da sjeme nikne, pa ćemo onda viditi,
da li će iz zlatina ploda izuići naša obična bukva ili opet zlata.


Nebi li se obistinilo, da se Viasina ponosi jednom jedincatom „zlatom", kao
što se Ziatibor ponosi jednim jedincatim „zlatnim, borom." M. 0-— Ličanin.


ijiBTJk.:K:.


Oružtvene vlestL


SjedBlca upravnog odbora hrv.-slaF, šumarskoga družtva obdržavaua je
25, kolovoza t. g. pod pređsjednietvom velemožnoga g. Milana pl, Dursta, a u prisutnosti
p. n. gg. odbornika: M. Vrbanida, A, Soretida, I. Kollara^ V. Eačkoga i
tajnika, F. Kesterčanka.


Nakou ovjerovljenja zapisnika odborske sjednice od 27. lipnja t. g. javlja predsjednik,
da se je gospodin Marko Milensaić, kupac društvenog izložbenog paviljona,
obvezao svoj dug u iznosu od 1000 for. zajedno sa zateznimi kamati i troškovi družtvu
najdulje do najeseca studenoga t. g. li cJelosti podmiriti, nuded uz to družtvu svako
željeno jamstvo- Uzima se na znanje, prepustiv predsjedništvu dalnje potrebito ,u tom
pogledu provesti.


Tajnik javlja^ da je p. n. g. šumarski nadzornik Mijo Yrbani(S priposlao iznos
od 22 for,^ koji je sabran u prijateljskom družtvu u Vinkovcib u korist zaklade za
gradnja šumarskoga doma. Uzeto je na znanje tim, da se darovateljem ima u „Šum.
listu" izreći javna zahvala.


Čitaju se razni predloži, stigavši predsjedništvu družtva u svrbm predloženja
sliededoj glavnoj skupštini. Odbor zakljuSi, da se stave na dnevni red skupštine,


Fredsjedničtvo predlaže nacrt proračuna za g. 1893., te ga odbor prihvati uz
predlog p. a. g, Vrbanida^ da se skupštini predloži povišenje nagrade uredniku „Šum.
lista" za iznos ođ 100 for. Na dalnji predlog predsjedništva zakljuSi odbor jošte u
glavnoj skupštini predložiti, da se prištednja prošlogodišnje družtvene izložbe u iznosu
od preko 6000 for. utjelovi đružtvenoj utemeljiteljnoj glavnici. Molba udove A. G, za podieljenje
podpore na račun stavke 20. proračuna nije odbor mogao za sada uvažiti,
jer je odnosna stavka proračuna jur izcrpljena za o. g. Zapisnik ove sjednice bje u
sliedci^oj sjednici odbora od 21, studenoga t. g. pročitan, podpisan, te po gg, M.
Vrbanidit i I. KoUaru bez primjetbe ovjeroi^ljen.


Sjednici od 21, studenoga prisustvovahu p. n, gg, M. pl. Durst. M.
YrbaBid, M, grof Kulmer, I. Kollar, R. Fischbach, D, Trotzer, Y.. Eački i tajnik


F. KesterČanek, do&im se je g. A. Soretic izpi-ičao. Nakon ovjerovljenja zapisnika
sjednice od 25. kolovoza po gg. 1. Kollaru i M. Vrkiniiiu, javlja predsjedništvo, da