DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1892 str. 43     <-- 43 -->        PDF

-- 547 ~


To´ su dakle u glavnom uzroci, ,s kojih bi se moglo da razjasni stanje
.„zlatino." ^ ´
A sad da vidimo, u koliko bi se ti uzroci mogli odnositi na zlata.
^ Isti profesor tvrđi, da se na prvi pogled vidi, da je „zlata« holesim stablo.
Njezino šuplje stablo i uzduž i poprieko potvrdjuju istina đonjekle tu tvrdnju.
Uzrok zlatine bolesti ima se potražiti na mjestu, na kojemu zlata raste
i u prilikab, u kojih ona uspieva.
Zna se, da bukve obično rastu po osojnih mjestih, do6im je „zlata^ na
takovomu mjestu, da ju po cieli dao grije žestoko vlasiasko sunce, a osim
toga da je zemlja tako malo oko slatina korjena, da Joj se vide žile. Tlo je
još i sastavom svojim neprikladno za zlatino napredovanje. Bukve rastu na
vapnenastom tlu, a zlata je na šljunku. Iz ovoga se jasno vidi, da se zlata
slabo hrani Slaba hrana´ biti će po svoj prilici uzrok; bolesti
zlatine, a neposredna je posljedica bolesti žutilo zlatina
lišća. Ovo je tvrdnja toga botaničara, koji je bio na mjestu, gdje zlata još
i danas postoji.
Ima još jedna okolnost, koja bi mogla aplivati na sfcanje zlatino, a to je
izvor, koji se naziva po vjerovanju mještana „izvor ljekovite vođe/
Izvor je iznad zlate, koji preko ljeta usahne. Biljeg, kameniti krst, koji
je nad njim svjedoči^ da je narod vjerovao u ljekovitost te vode. Ovo vjerovanje
u toliko je prije opravdano, što se je voda razlikovala svojim ukusom
od vođe ostalih vlasinskih izvora. Ođtud sliedi, da je vođa tog izvora imala u
sebi raztvorenih soli. Zalievajući tako reći zlatu, tekvaseći ono tlo, na kojemu
zlata raste, ona je time promjenjivala makar ponješto i onako oskudnu hranu
zlsitmn. kmješana hrana zlatina pored toga^ Što je ima malo, svakako biti će
još veći uzrok bolesti zlatine.
Po mišljenju toga botaničara zaključuje se, da je zlata bolestna biljka,
bolestna tako, da će možda još životariti, ali joj je organizam već u toliko
obolio, da je njezina smrt neizbježiva. On misli, da to njegovo umovanje potvrdjuja
još i taj fakt, što je zlata kržljava^ a kržljavost je posljedica slabog
napredovanja, a spori rast posljedica bolesti, dočim je slabo hranjenje pravi
uzrok bokstL
Svi-ovi uzroci zlatine bolesti, koje smo naveli, nisu u pojedinosti možda
opravdam, ali u ukupnosti biti će ovi ipak njeki povod bolesti ove bukve, koja
je „zlatu^^ preobrazila u vlasinsku rieđkost.
Ako bi se sve one tvrdnje botaničara obistinile, onda bi zanimivi prikaz
zlatitt izgubio mnogo od svoje ljepote. I tako nebi bilo onda ni opravdana
razloga, da je Klata nova vrst biljke.
Međjutim mi tvrdimo i na dalje, da uzrok različitosti zlate od fagus sjlvatieae
leži ponajviše u kemičkom sastavu tla, na kojemu zlata raste — odnosno
u hrani, kojom se zlata hrani; jer kad bi bila sama bolest uzrok zlatine
riedkosti, onda bi zlata već odavna uginula bila, pošto je nepobitna istina,
što seljak t. z. „čiča Vojin^ pripovjeda govoreći o zlati: ^pođ n]om sam se