DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1892 str. 48     <-- 48 -->        PDF

-^ 504 —


pohitim odmah onamo, ali i ovaj je put razbojmk bio veo dovršio svoj posao, jer je
ze- bio re6 mrtav, a o lasici tii traga. Postavim se nedaleko iznova na čekaj u nadi,
da ^e se Lasica I opet povratiti, ali zalud, ona toga ne učini, Nu jedva što minu kojih


deset basova, čujem i opet, u kojih petdeset koraeaja udaljenoj Šikari jecaj zeca, u
isto doba umaknu od dotičnog ležaja zec, kojemu se o šiju bila zagrizla lasica. Htjedoh
već da opalim, kad li opazim, da je lasica zeca za 3—4 cm. niže prema hrhtu ugrabila,
te da bi zec, već prilično odrasao, po mome mnienju možda ipak mogao ran« još
i preboljeti, i s toga nisam pucao, već se pustim u potjeru, da poplašim lasicu, pa da
ju tad ubijem. Zec vukao je lasicu tako bar kojih osamdeset koračaja daleko, dok mi
podje za rukom, da ga lasice oslobodim, na žto ju onda ustricliti mogoh^ dočim je
zec veselo odskakao. Za moje dvadeset i dvogodišnje lovačke prakse, već sam Češće
naišao, gdje je lasica pojedine ze«eve, kuniče, gnjetele i trčke gutiia, nu samo jedan
jedini put, a to bijaše prije kojih 19 godina u Austriji, vidio sam lasicu, koja je za
vrieme od jedva pol sata četiri komada zečeva zagnjavila.


ZPoziTT.


Obćinski ured na Krasici prijavio je dopisom svojim od 19. rujna
1892. broj 1864. ovdašnjemu kr. šumarskomu ravnateljstvu, da je u noćno
doba od 13. na 14. rujaa o. g, izgoriela na Jelenju jednomu od najsiromašnijih
i najzabitmjib primorskih mjesta kuća, u kojoj je stanovao
državni lugar Nikola Crnić , ter đa je tom sgodom uništila vatra sve
pokućtvo istoga kao: krevete, pokrivala, stolove, stolice, ormare, ogledalo,
slike, svu rubeninu i prteninu, pivničko i kuhinjsko posuđje, 50 centi
siena, sav živež, u kratko sve, što je sirota lugar imao, koji je sa
jedanaestero drobne dječice od bjesneće vatre jedva goli život spasio.


TJz svu tu nesreću ostala su djeca bez matere, koja jim je prije dva
mjeseca umrla.


Ako se uvaži, da beriva lugara Crnica nepresišu svotu od 300 for.
na godinu, onda mora svaki uvidjeti, u kakovu je biedu i nevolju isti
pao, pak da mu se pomogne u tom biednom njegovom stanju, obraćamo
se ovim na darežljivost svih gg. šumara i lugara naše domovine sa
molbom, da izvole i kod svojih prijatelja i znanaca milodare za spomenutoga
pogorelca sakupljati i sakupljene svote po šumarijah ili po
šumskih uredih kr. šumarskomu ravnateljstvu dostaviti.


Svaki i najmanji dar primiti će se s osobitom zahvalnošću.
Ovo je doista jedan od slučajeva, koji zaista zaslužuje sažaljenjemilosrdje.
U Zagrebu , mjeseca listopada 1892=
Predsjedništvo hrv.-slav. šumarskoga družtva


M. Durst.
Uredničtvo i naklada hrv.-slav. šumarskoga družtva. - Tiaak C. Albrechta,