DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1892 str. 48     <-- 48 -->        PDF

_ 376 ™ -,
takova raoa nepreraste t. j . da na rajestih takova rana ostaje otvorena, a to biva


onda, ako se na okrajcili rane zametne drugo kakovo bolivo.


Rak-rana postaje od njeke gljive-nametnice roda j,Pyrenomycete", —Aglaospora
teleola, od koje gljivice njezina gljivama (mvcel) tečajem od više godina veliki dio
kore nništnje i po više centimetara duboko u samo drvo prodre tako^ da mora drvo
izgnjiti. Često se onda naseli „Nectria dltissima" na okrajcili rane, a dugovječna ta
gljivača pove

PovlšeBJe plaće državnili šumara. Ugarsko ministarstvo financija predložilo
je na odobrenje zakon o poboljšanju plaća državnim činovnikom, Nezna se, s kojih
razloga su iz listine izpušteni državni Šumari ugarski i hrvatski.


Video se ovi uzkraćeni u svojem pravu, poslali su molbu na ministarstvo za
poljodjelstvo, da se i oni u listinu unesu. Ima nade, da de jim molba uspjeti, jer je
njihov glavar zemaljski nadšumarnik Albert Bedo vetS mnogo toga na korist šumarstva
izposlovaOj pak će valjda i tu opravdanu molbu uvažiti.


Kako je dan danas težko živiti, nije ni čudo, da su se odmah državni šumari
digli, da izposluju ono, što jim po pravu pripada. Zahtjeva se od mladića, da najmanje
petnaest godina školski prah guta, polaže izpite i kolokvije i Što sve ne, a nagrada
mu je nakon mučnoga i napornoga rMa 360 for. na godinu, — dakle niti
1 for. na dan, do6im prosti zidar ima danas više. Kako može čovjek s tom plaćom
prama svojemu stališu živiti? Neka plati 7 for. za stan (a to je najmanje) i 19 for.
za hranu, ostat će mu 4 for., od kojih si odjelo, svjetlo i druge potrebštine nabaviti
mora. 0 kakovom povišenju plaće neima ni govora, mladić kuburi i kuburi dok napokon
izgubi svaka volju za rad, Fa kako i nebi! Jedva si može kakovo perce nabaviti^ a
knjigu ? 0 tom neima ni spomena.


On Zeka i čeka, nadajue se u bolju budućnost i tješemagarce, dok trava ne naraste. Napokon je doŠao žudjeni dan. Mladić bude promaknut
na plaću od 480 for. Njekoliko mjeseci treba odplaćivati stare dugove, a napokon
ipak dobije podpunih 40 for, za potrošiti! Da se upustim u potroŠarinsku razpravu od
tih mjesečnih 40 for., onda mislim, da bi bio i šnjima brzo gotov. Neka si vježbenik
knpi cižme i več je spao na 30 for. mjesečno u slučaju, ako čizme u dva obroka
izplatiti želi. Teda negda dodje u X. razred sa plaćom od 600—700 for. i obično
s istom i posiedi, Eiedko je promaknuće u IX. razred sa plaćom od 800—1000 for.
ili u VIII. razred sa 1200 — 1400 for. plaće, 0 VII. i VI, razredu sa plaćom od
1600—1800 for. i 2500 neću ni da govorim, jer malo ima tih sretnika, koji se tako
visoko popeti mogu, -


Kako se iz tih brojeva vidi, nisu plaće ni visokih, a gotovo ni manjih činovnika
prama zaslugl njihovoj odmjerene. Tko se bori sa materijalnimi neprilikami, taj neima
volje za xM, pa makar mu bio rM neznam kako mio. Zato bi želili, da naši sudruzi
po zvanju u državnoj službi čim prije povoljno riešenje svoje molbe dobiju, a želimo si
borami i mi sami, da i na nas nezaborave oni, koji mogu pomoći, ako samo hoće.


—k^;


Dopisnica urediiičtva.


Molimo p. n, gg, pisce, da nam izvole obećane rukopise čim prije poslati, buduć
će „Šumarski list^ za mjesec rujan i listopad t. g, u jednom svezkn izići.
Uredničtvo.


Urednlčtvo i naklada hrv.-Blav, šumarskoga dmžtva. - Tisak a Albredita.