DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1892 str. 1     <-- 1 -->        PDF

MBt,


^i-


Br. 8. u ZAGREBU, 1. kolovoza 1892. God. XVI.


IProgram.


za ovof^ođisnju po broju Xy. redovita glavnu skupštinu hrvatsko-siavoi). šumarskoga
družtva, koja će se obdržavati od i!, do 13. rujna t. g. u gradu
Varaždinu i okolici


a) 10. rujna, dolazak i sastanak ucestnika skiipstine u Varaždinu u vrtu
gostione k „divjem čovjeku" u 9 satih na večer. Zagrebački članovi družtva
krenuti de u to ime iz Zagreba zagorskim vlakom u 2 sata 42 časa po
podne, te dolaze u Varaždin u VQ9 sati na večer;


b) 11. rujna u jutro sastanak pred gostionorii k „divjem čo\^eku^, od kad
će se krenuti točno u 7 satih jutrom, zajedno sa članovi I. obćeg hrvatskog
družtva za gojenje lova i ribarstva, na kolih u šume i lovišta presv. gosp.
grofa Marka Bombellesa m\, spadajuća vlastelinstvu j,Ze]eadvor´´, a od ovud
pod večer povratak u Varaždin;


c) 12. rujna u 9 satih prije podne, obdržanje glavne skupštine u dvorani
kr. žtjp. oblasti, a u 3 sata po podne ;5ajedi[i2Čki objed i medjusobni oprost, te
eventualni razlaz ucestnika,


d) 18. rujna eventualni izlet u šume i lovišta vlastelinstva ^Bukovec
mali", vla-tničtvo obitelji presv. A". gn>i´a P. Draškovića, te povratak preko
Drnja u Z:igreb, Ovaj će izlet hiti satno u slučaju, ako se u tu
svrhu najdulje do 3, rujna t. g, prijavi dovoljan broj članova
ucestnika,


" P. 11. gg. članovi družtva, koji žele toj skmpštni išnjom spojenim idetom
prisustvovati, umoljavaju se, da taj svoj naum u interesu stvari najdulje do


5. rnjua t g. prijave mjeststom poslovodji p. u. g. kr. žiip. uađš!wa?n
Viliiuu Dojko vicu u VaraždiUj da se prema toma može sbog priprave kol4,
stanova, zajeduiekog objeda, rassdiobe oduosnih troškova na pojedine učestuike
i"t. d. m dol>o sJiodao odrediti.
23 ´
ŠUMARSKI LIST 8/1892 str. 2     <-- 2 -->        PDF

— 330 —


Dnevni red skupštine,


1. Otvorenje i pozdrav skupStine po predsjedničtva družtva, zastupniku
poglavarstva, družtvin i t, d.
2. čitanje izviešća o djelovanju upravnog odbora družtva tečajem prošle
godine 1891,/92.
3. Proglas zaključnog racana o prihodu i raziiodu prigodom uredjenja
skupne Izložbe družtva na prošlogodišnjoj jubilarnoj šumarsko - gospodarskoj
izložbi, te zaključak glede razpoloženja sa čistim ostatkom tog družtvenoga
poduzeća=
4. čitanje izvješća odbora ad hoc, koji je izabran po prošloj glavnoj
skupštini u svrhu preizpitanja družtvenih računa od god, 1890., te pregledavanja
družtvene imovine.
5. Izbor dvajuti revizora i jednoga zamjenika za izpitanje družtvenih računa
od god, 1891.
6.
Ustanovljenje družtvenoga proračuna za god, 1893.
7.
Ustanovljenje mjesta eventuahiog skupnog izleta u budućoj godini.
8.
Razprava pitanja:
a) Da li i na koliko je opravdana čista sječnja kod gospodarenja u
visokih bukovih šumah?
b) Kojimi bi se načini i sredstvi dalo kod nas lovstvo podići, odnosno
divljač našili lovišta što brže umnožiti? zatim, može li se intenzivan
uzgoj divljači i lov dovesti u sklad sa racionalnim šumarenjem, te
ako da, uz koje uvjete?


Izvjestiteljstvo i)reuzeo je za obe teme p. n. g. kr, žup. nadšumar V.
Dojković.


9. Razprava o eventualnih predlozih pojedinih članova, koji se ipak u
smislu ustanova § 22. družtvenih pravila imadu pravodobno prijaviti predsjedničtvu
družtva.
10, Čitanje i ovjerovljenje zapisnika i zaključak skupštine.


Dano iz sjednice upravnog odbora hrv.-siav, šumarskog družtva od 27.
lipnja 1892,


Predsjeđnietvo družtva.


M. Durst, predsjednik. F. Ž. Kesterčanek, tajnik.