DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1892 str. 8     <-- 8 -->        PDF

— 152 —"
2. Da poluči svrhu gospodarstva naime, da se postigne najveći
prihod na drvu i na razvrstbinah, koji odgovaraju potrebam zemlje, te da
uživanje bude što više stalno.
U prvom redu mora se šumski posjednik obazrieti na potrebe dotične
okolice, te na postojeće potrošišće drva i na tržišta, koja su u dalje ležećih
krajevih.


U koliko se sveukupni užitak nebi mogao u vlastitoj zemlji prodati, to
se .... u račun uzeti ona množina na drvu, koja će se eventualno izvoziti na
inozemna tržišta.


Iznimku toga čine takove šume, koje imaju posebno zvanje, kao što one,
od kojih prihod sam vlastnik potroši, na što se kod ustanovljenja gospodarske
svrhe primjeran obzir uzeti mora, ali samo u toliko, u koliko dozvoljava načelo
0 potrajnosti šume.


3. Nesmije sviđa pustiti, da se prihod na drvu valjano privredi
odnosno, da bude prihod na drvu uharan, .
Svakomu šumskomu gospodarstvu ima biti ta nakana^ da se u šumah
intensivno šumari i da se povise dohodci šume, bar da se time otudji glavnica,
koja je uložena u porastlinah i u tlu i napokon


4. Da se tereti , koji šumarenje donjekle ograničavaju odnosno stežu
(stara prava, ugovori i t, d.) bez obzira na one ustanove šumskoga zakona,
koje vežu svakog posjednika šuma, shodno uvaže, imenito da so uvaže i pasivna
prava, ako postoje urbarialne služnosti.
Svrha šumarenja ima se za svaki šumski posjed napose opisati i temeljito
obrazložiti.


III. Uredjenje šumarenja i uredjenje prihoda.
Uredjenje provađja se:


1. da se razborito odabere vrst drveća, koja se uzgojiti ima, te i vrst
Šumarenja,
2. da se ustanovi obhodaja,
3. da se pronadje i označi shodan način pošumljenja,
4. da se shodno razdiele površine,
5. da se ustanovi prihod i red, kojim se uživati smije.
6. da se uredi unutarnje poslovanje, ,
7. da se sveudilj nadopunjava utedjajni operat.
A. Vrst drveća i ..........
Na pitanje, koja se vrst drveća uzgojiti ima, odlučuju u prvom redu
odnošaji stojbine, zatim mjestna potreba i svrha, koja je namjenjena gospodarstvu.


Ako se ustanovi, da ova ili ona vrst drveća neudovoljava zahtjevu gospodarstva
odnosno, da neuspieva dobro na dotičnom tlu, onda valja odabrati