DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1892 str. 7     <-- 7 -->        PDF

— 151 —


4 Dosađanje šumarenje i sbiljno gospodarstveno
s t a n 3 e š u m a. Napomenuti treba ovdje đosadanji način uživanja; naSin
pošumijenja;njegu mladika; dosađanje vrsti nuzgrednih užitaka; njihovu množinu
i njihov upliv na, dotičnu šumu, te sađanje stanje šuma sa gledišta gospodarstvenog
t. j . način sječe, odaošaji izvoza, sadanje nadnice, ciene drva, sađanja
privreda, prihod, nuzgredni obrti i šumske štete.


5. Stepen kulture, tražba drva, trgovina i promet.
Ovdje valja opisati napredak u ljudskoj kulturi (napucenost, javni zavodi, uredi,
poljodjelstvo, industrija, razmjer šuma napram ostalim kulturnim granam, popriečua
vriednost jutra, koja spada u drugu vrst težatbe). Osim toga treba iztaknuti
trošak na drvu i trgovinu s đrvi; da li se sveukupni prihod potroši
na mjestu ili u okolici; koja su glavna tržišta; kakove su to razvrstbine drva,
koje se na tržištu ne mogu prometnuti; da li se prođavaju razvrstbine samo
pojedince ili u skupinah, đa li . dalnje krajeve zemlje ili u inozemstvo; u
kojem se smjeru i obsegu trguje s drvom; ako se ukupni prihod na drva prodaje
na mjestu, da li pokriva mjestnu potrebu ili ne, ako ne, odakle se namakne
manjkajuće razvrstbine na drvu; ima li u okolici drvopotrošnih
poduzeća i vrela (kao ho su to tvornice pilane); nadalje, da li se ukazuje
kakova konkurencija s kojim surogatom ili s takovim drvom, koje se dovaža
\z drugih krajeva ili ne, ako đa, u kojoj mjeri i napokon, da li se prodaje
smrekova, hrastova kora, sjemenje ili ine šumske plodine).
Prometila (splavljenje i tocilanje, na potocih i na riekah, obćinski, županijski
putevi, njihova duljina, njihovo stanje, njihov smjer; maltarine; đa li se
željeznicom ili na brodivih riekah može drvo odpremiti i koja je postaja najbliža).


IT. Zvanje i cilj šumarenja.


Ako se hoće ustanoviti zvanje šuma ili cilj u gospodarstvu, onda je potrebito,
da se uvaže prije svega vlastiti interesi posjednika šuma, te ustanove
§ 17, šumskoga zakona u pogledu potrajnosti šuma. Prema tomu biti će dakle
za svakoga od posjednika šuma najglavnija naćela ova:


1. Da potrajno uživa šume. Da se potrajno uživanje šuma
osigura ima ravnanja radi služiti slieđeće:
Kad su oveći šumski posjedi t. j . kad su njihove porastline tako uredjene,
da se ove obzirom na vladajuće gospodarske odnošaje, te obzirom na odnošaje
stojbine svake godine uživati smiju, a svake godine za sječu opredieljena porastlina
anovći i u zakonitom roku opet pošumi, to je onda i potrajnost užitka
zajamčena.


Ako šumski posjed manju površinu zaprema tako, da se unovčiti mogu
dotične porastline samo dogodice (prekidne šumarenje), onda je u ovom slučaju
šumarenje potrajno, ako se za pošumljenje posječene površine svojski poštara.


U jednom i drugom slučaju ima se skrbiti za to, da se uživanjem šume
ne samo sačuva snaga tla, nego da se pače ova po mogućnosti povisi.