DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1892 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— 1.. — .
Ta drvna gromada pronadje se najlasnije tiiB, da se na licu mjesta do


tična porastlina prispodobi sa onakovom porastlinom, koja već sada tu potrebitu
starost ima i od koje je porastline drvna gromada po oborenom uzor stabalu
opređieljena
Po sebi se razumije, da se za rečeno s ravajivanje samo takove porastline


odabrati smiju, koje su pod istimi odnošaji uzrasle.
c) Primjetbe, koje se tiču dosadanjeg šumarenja.
Ovdje valja iztaknuti glede starijih porastlina u slučaju, kad su za sjecnju,


da li se sa sječom istih još koja godina pričekati može odnosno, da li je
njihova sječa što prije potrebita ili nije; docim glede mladjih porastlina valja
iztaći, da li je naime izgleda, da će se porastline moći naravnim načinom pomladiti
odnosno, da li će biti možebiti potrebito, da se ručno pošume ili ne,
te u jestnom slučaju naznačiti, u kojem se obsegu pošumiti moraju; nadalje,
da li je shodno, da se druga vrst drveća ovdje ili ondje uzgoji ili ne, i ako
da, koja vrst 1 t. d.


d) Ine opazke.


: Takove opazke tiču se užitka (osobitim obzirom na kakvoću i dozvoljenu
kolikoću nuzgreduih užitaka), nadalje obćila, (da li je izvoz povoljan ili nepovoljan)
i napokon obrane .\.. (ima U mnogo šumskih šteta ili ne, i ako jih
ima, kakove su to štete).


C. Opis obćenitih ođnošaja, koji se .. šume . pogledu uutariijeiji i vanjskom,
1. Posjed. Vrst posjeda po svojem pravnom naslovu (državne, zakladne
šume i t đ.).
Položaj (županija, kotar, obćina, u kojih se prostire posjed šuma); medje
susjednih posjednika; nepokretnine, koje spadaju šumskom posjedu (šuma, kućna
zemljišta, oranice, livade, pašnjaci, neplodne površine, sgrađe i t. d.); kako se
šuma stere i napokon kako je razdieljena (u srezove).


2. Pravni odnošaji naime:
a) Prava, koja su spojena šumskim posjedom (lov na divljač, ribolov,
poraba puteva, vode i t. d.)
b) Tereti, koje ima šumski posjed (služnosti podanika, koje su još iz
vremena prije 1848. godine, njihova kakvoća, kolikoća i vriednost,
zatim protudaće, zaslužene za drvariju, pašariju i ine služnosti; uzdržavanje
puteva i mostova^ pristojbe na drvu, ugovori, državni porez
i obćinski namet).


c) Pregledavanje i kontrola.


3. N a r a V n i o d n o š a J i t. j. opis položaja i okolice šumskoga posjeda
i njegovih mjestnih odnošaja, (glavne doline, gorje, visina nad morem); zatim
podnebje (toplota, oborine, smjer vlađajućih vjetrova, mraz, rosa); nadalje
geoložki odnošaji (gorje, vrsti tla, broj i snaga vrela, potoci, rieke i ine vode);
uzgoj drveća (širenje šumskih bilina), koje vrsti drveća vladaju, a koje su
uštrkane i napokon njihov razvoj, .