DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1892 str. 5     <-- 5 -->        PDF

´ —.149 -^


na sadanjj popriečai prirast, koji je sveden na podpuni obrast i obzirom
na dotične skrižaljke o prirastu i o prihodu.


U nilađicih i za čistine, za koje se popriečni prirast neposredno nedoznaje
pokusnimi plohami, može se dobrota stojbine prosuditi po položaju i po
kakvoći tla.


b) Opis porastlina, proejena drvne gromade i prirasta.
Glede porastlina ima se ustanoviti:
.) bit porastlina, to će reći: vrst drveća i njezina smjesa obzirom na


nahodeće se vrsti drveća i plošni njihov zastor; kako su postale porastline,
da li su naime iz sjemena ili iz panja ili iz žila izbojom po~
. rasle; sadanji razvitak porastlina (da li sadanji uzrast odgovara normalnom
uzrastu ili ne), te


.) starost porastlina t. j . vladajući dobni razredi i njihova razdioba u
porastlinah napram površini i napram drvnoj gromadi, te popriečna
starost za svakn vrst drveća, koja se n dotifinoj porastlini nahodi,
posebice (i to napram drvnoj gromadi i napram površini).


.) sklop (podpuni sklop uzet sa l´O, đocim nepodpuni sklop izražen u
desetinkah na pr. 08, 0"6), širenje drveda (dali je jednolična porastlina
ili u skupinah, te da li ima plešina i t, d.).


.) ina svojstva t. j , uzrast, (.uzroci, uslied kojih je uzrast zaostao), da li
je drveće zdravo ili bolestno i napokon
s) sadanja zaliha na drvu i sadanji prirast na drvnoj gromadi i to posebno
za glavnu porastlinu, a posebno za nuzgrednu porastlina.


Kao nuzgredna porastlina ima se smatrati onakova porastlina, u kojoj se
nalaze takova drveća, koja se posjeći imaju u ime predužitka (progalnom sječom,
proredjivanjem). Ovamo spadaju dakle sva ona stabla, koja su u starijih porastlinah
potištena, te se dalje razviti ne mogu, a u miadicih svi zaostali
sjemenjaci.


Kojim će se načinom provesti procjena drvne zalihe i prirasta, zavisi to
ponajpače o tom, kakovom se točnošću u obće imaju iztražiti odnošaji porastlina
obzirom na smjer gospodarstva.


Mladje porastline mogu se procjeniti po skrižaljki o prirastu, docim se u
sjecivih porastlina ili u takovih, koje će za sječu doskora zrele biti, pronaći
ima drvna zaliha obično s namjerom pokusnih ploha. Opaža se, da je slobodno
takodjer i to, da se u žumah, koje se lošo rentiraju, odustati smije od skupocienoga
i obzirnoga procjenbenoga postupka, a tad se rabe u tu svrhu odgovarajuće
skrižaljke o prirastu.


U opisu ima se vazda zabilježiti način, kojim bje procjena obavljena.
Sbiljni prirast obračunava se u .. drvne zalihe kako po jutru, tako i


ukupno.
Jedinka za drvnu gromadu ima biti puni metar.
*() Prihod na drvu t. j . ona drvna gromada, koju će dotična porastlina


imati u dobi, kad bude posječena.