DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1892 str. 38     <-- 38 -->        PDF

:— 182


da je ...... i bio i ostati će patuljak napram prirodnim silama. Njima sada
kako bilo da bilo sa njihovom ,Noiinom% a mi želimo sebi, da ove godine
dodjemo do žira, da posijemo stare sjecine, i da nam seljak opet dodje do
svoje krmađi, hez koje je njemu dan danas težko protiskivati se. Sada, kada
starog hrastika sa njegovim žirom pocima ponestajati, već se pomalo uviđja,
koju li veliku ulogu u ekonomiji i blagostanju našega naroda hrastova šuma igra,
^´ Bi li koju i 0 lovu, o toj jedinoj poeziji seoskoga šumara zabilježio?
Nisam toliko lovac, koliko ljubim i marim promatrati divljač i način života joj.
Lanjska zima 1890/91. oMnula nas je prilično; trčaka je — barem u mojem
Isotaru — posvema nestalo, ovoga ljeta nisam ni jedne jedite vidjeo. Prepelica
bilo je ponešto, ali ne mnogo; nesretni jastreb iztriebi i njih i trčke. Kao
kuriozum navesti ću ovdje, da sam na 9. listopada 1891. naišao na par prepelica
sa jednim mladetom, koje je tek prolietati poćelo, a jedan moj znanac
ulovio je na 15. siecnja o. g. jednu prepelicu, koja je uzgred ...... za to
godišnje doba prilično tusta. — Srne su takodjer lanjske godine prilično nastradale
i to više od vukova i ^vjerokrađica, nego li od ljute zime i visokog sniega.
U siecnju prošle godine naišao sam u jednom danu na dvie od vukova razđe^
rane srne, nisu bile kakovih 200 metara daleko jedna od druge« Kako je lanjska
zima bila ljuta, mogla se je sva sila grabežljive zvjeradi potrovati; ja sam u tu svrhu
još za vremena potražio dozvolu od županijske oblasti u Požegi, nu nisam je
dobio, a to mi je tim neobičnije, što se je prvo tri godine trovanje sbilja
uspješno rabilo, i što je posjednikom lova u zagrebaSkoj županiji bilo dozvoljeno
i lanjske godine zvjerad trovati Ovogodišnja blaga zima nije bila za taj posao.


Kada već govorim o lovu i srnama, slobodan sam upitati naše šumare
lovce, je li koji od njih opazio kakvu razliku medju srnjacima? Ja od ovo
nekoliko godina što promatram tu krasnu divljać opazio sara, da medju srnjacima
ima takovih, koji su krupnog, debelog i takovih, koji su tankog, vitog
vrata. Razlika je tolika^ da se već iz daleka opaziti može. Osim toga su oni
debeloga vrata nešto svjetlije dlake i imaju samo jednu bielu pjegu i to tik
poviše prsiju (na dolnjem djelu vrata), đočim su oni tamnije boje i imaju osim
one dolnje još jednu gornju pjegu i to na mjestu, gdje se glava srašćuje
s vratom, dakle pod grkljanom. Kod mlađjih srnjaka nije ta razlika tako očita,
nu kod starijih je nepobitna. Moram reći, da su oni srnjaci s debelim vratom
puno impozantniji, nu odvagnuvši dva takova različna srnjaka jednake veličine,
nadjoh na moje veliko čudo, da onaj debeloga vrata nije nipošto teži od onoga
s tankim vratom, a svatko bi rekao, da će biti barem za 3 klgr. teži. —
Najteži koga sam ove godine ulovio imao je 29 klgr, (bez droba). Kraj sve te
tjelesne impozantnosti ne imaju posavaćki srnjaci nikakovih izvanrednih rogova:
niti su osobito veliki, niti su onako liepo ikrićasti, kao što su u njekim krajevima.
Osim toga mogu i to spomenuti, da od 25 pari rogova, koje imam,
nisu SI niti dva para bar približno sli6na, tolika je razlika medju njima.


Možda će i to biti zanimivo, d^ sam ulovio već nekoliko tako zvanih
„šukana", koji umjesto rogova imaju tek 1-^2 cm. visoke tubaste (kao pre